drepturile omului

Subiect Tematic: drepturile omului
Lucrări: 35 lucrari in 215 publicatii in 3 limbi
Bioetica, științele vieții și drepturile omului de: Scripcaru, Gheorghe; Astărăstoae, Vasile; Ciucă, Aurora; Scripcaru, Călin (Text tipărit)
Constituția României și Declarația Universală a Drepturilor Omului de: România. Parlament. Constituție (Text tipărit)
Abuzul sexual asupra copiilor de: Rădulescu, Sorin M.; Pătrioară, Monica C. (Text tipărit)
Cadrul legislativ și instituțional pentru minoritățile naționale din România de: Moroianu-Zlătescu, Irina; Oancea, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
minori (asistență socială) titlu nou 2010 Curtea Europeană a Drepturilor Omului 1991 Constituție (România 2003) Consiliul Europei (Strasbourg) drept penal român monografie Europa organizații internaționale discriminare protecția drepturilor omului traducere din lb. fre autor gălățean guvernare europeană instituții comunitare copii -- statut juridic norme convenționale norme naționale procedură civilă drept internaţional public etică medicală deontologie (drept) sistem juridic italian traducere din lb. ita. drept penal protecția internațională a drepturilor omului cadru didactic la Univ. "Danubius" asistență juridică drept consular tratate internaționale drepturi cetățenești România (drept constituțional) apatrizi cetățenie europeană doctrină dreptul familiei legislație românească drept internațional public -- organizații drept internațional -- instituții jurisprudență europeană libertatea conștiinței protecția minorităților dreptul la integritate fizică 1789-1791 drepturi de solidaritate trafic de persoane - România proxenetism autoacuzație extrădare reglementarea drepturilor omului UE/CE drept obligaţii bunuri principii drept diplomatic şi consular protecția animalelor societate civilă Mass media poliție de frontieră grefieri drepturile omului avocatul poporului arbitraj - drept drept constituțional biserica ortodoxă -- problematica drepturilor omului ghid juridic constituție constituție (România) drepturi și libertăți 1959-1998 România -- C.E.D.O. Consiliul Europei Convenția Internațională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială drepturi culturale drepturi economice O.N.U. teritoriu (drept internațional) teste grilă Uniunea Europeană -- drepturile omului dreptul relațiilor internaționale drept procesual civil garantarea drepturilor și libertăților omului prezentare teoretică morală sexuală ghid legislaţie comentată Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Tratatul asupra Uniunii Europene viață privată teorii România tratate democrație Republica Moldova încălcarea drepturilor omului trafic de persoane integrare -- refugiați Curtea Penală Internațională (Haga) corporații transnaționale mileniul 3 cetățenie română codul familiei dreptul la un proces echitabil dreptul la viață interzicerea sclaviei teritoriul de stat inviolabilitatea persoanei jurisprudenţă CEDO infracțiuni drept internaţional - drepturile omului - legislaţie jurisprudență civilă sinteze de jurisprudență Franța sec. 21 drept constituțional - România procedura civilă politica europeană de securitate și apărare arestare preventivă drept civil - obligaţii - România obligații (drept civil) drept comercial dreptul mării spații maritime instituţii constituție ateniană ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 55/2014 sindicate imigrare atribuții proprietate intelectuală tribunale bioetică România drept internațional public 1998-2008 Carta Socială Europeană drept material drepturi civile sisteme europene (protecția drepturilor omului) manual universitar tipărit la Galați dreptul european al drepturilor omului prezentare practică drepturi economice, sociale și culturale Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale jurisprudență legea nr. 30/1994 organizații nonguvernamentale drept procesual penal note curs protecția juridică a drepturilor omului drepturi politice 2003 raport de țară etnie romă drept european al drepturilor omului țări membre UE Curtea Constituțională interzicerea torturii legislație comentată statistică organisme internaționale (drepturile omului) infracțiuni contra demnității lipsire de libertate -- abuz dreptul la integritate psihică dreptul la tăcere dicţionar terorism filozofie politică statut juridic populație cooperare transfrontalieră pluralism politic concursuri de angajare regionalizare cod penal drept drept internațional Convenția europeană a drepturilor omului 4 nov. 1950 jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului Convenția Europeană a drepturilor omului -- protocoale drept european legislație constituția României minorități drepturi garantate proceduri -- mecanisme protecţie juridică Uniunea Europeană (U.E.) -- drepturile omului controlul legalității Uniunea Europeană -- drept drept procesual civil român proces civil C.E.D.O. drept internațional privat drepturi și libertăți fundamentale ale omului bioetica experimentului etică și genetică organizații europene organizaţii internaţionale drept comunitar european prezentare istorică România (drept penal) instituţii internaţionale O.S.C.E. practică judiciară penală personalitate gălățeană migrație ilegală Uniunea Europeană Ucraina regim penitenciar standarde -- penitenciare cetățenie decizii ale Curții Constituționale dreptul la libertate și siguranță comentarii dreptul tratatelor dreptul mediului înconjurător terorism internațional 2001-2002 minorități naționale legislaţie drept de proprietate privată proprietate funciară popoare doctrine juridice teoria dreptului 2005-2008 eutanasie - dreptul la viață clonare democraţie fond Galaţi cazuri judiciare doctrine drept intern misiuni diplomatice (atribuții) jurisdicție penală constituţie apatridie drept obiectiv management dreptul la alocație drepturile copilului traducere din lb. eng România (drept internațional) drepturi sociale drepturi fundamentale documente juridice legislație europeană drepturi civile și politice biodrept instanțe europene practică judiciară instrumente juridice internaționale serial migrația populației refugiați colaborare transfrontalieră tratat de drept european democrație economică globalizare coduri adnotate jurisprudență -- dreptul familiei libera circulație a persoanelor drepturi de procedură Curtea Europeană de Justiție culegere de decizii drept internațional privat - drepturile omului - manual universitar proprietate imobiliară revoluția franceză Protocolul nr. 14 - OSCE mediu înconjurător culpabilitate (drept penal) PESA cosmopolitism teritoriu de stat relații internaționale oficii consulare studii de caz minorităţi dreptul mediului sănătate norme și jurisprudență culegere revoluţie filosofie politică instrumente internaționale regim juridic răspundere cod civil contract individual de muncă management public abuzuri sexuale drepturile cetățenilor cercetare medico-legală drept canonic -- biserica ortodoxă minorităţi naţionale convenții internaționale instrumente juridice europene discriminare rasială Carta O.N.U. principiile dreptului internațional instituții europene libera circulație drepturile omului - protecţie juridică internaţională protecţie juridică internaţională studiu de caz -- Iugoslavia drept penal comparat fond Galați drepturile minorităților (romi) azilanți -- politici de protecție socială garanția drepturilor drept diplomatic tratat Carta Internațională a Drepturilor Omului Organizația Națiunilor Unite libertate responsabilă charta europeană coduri drept procesual penal român reglementări interne drept internațional -- cetățenie dreptul la intimitate culegeri de articole drepturi Curtea Internațională de Justiție politică comunitară Legea nr. 10/2001 libertatea de exprimare drept -- România sisteme de protecție a minorităților naționale cauzele României -- C.E.D.O. dreptul muncii politică externă tratat internațional democrație locală istorie modernă UNESCO infracțiuni contra persoanei drept public Constituția României (2003) Declarația Universală a Drepturilor Omului convenții europene drepturile fundamentale ale omului proceduri C.E.D.O. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg curți internaționale Uniunea Europeană (U.E.) dreptul internațional penal tratate comunitare legislaţie genetică drept internaţional - manual universitar protecție juridică situație politică studii 1994-2007 sistem jurisdicțional internațional C.E.D.R. drepturile minorităților drept umanitar drepturile omului -- evoluție tratat universitar corporatism jurisprudență în dreptul familiei sinteze examen drept internațional public -- subiecte filosofia dreptului libertate individuală drept civil român libertatea cuvântului libertăți colective libertate autodeterminare jurisprudență internațională națiune instrumente regionale lege ferenda drept constituțional comparat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului servicii de informații reforme juridice organisme internaționale Curtea de Justiție a Comunităților Europene(CJCE) studiu de caz frontieră Convenția europeană a drepturilor omului (1950) drept comparat libertăți cetățenești răspundere -- drept internațional public educaţie cooperare judiciară 1789 instrumente universale regimul juridic al străinilor - România trafic de minori parteneriat public-privat instanță abuzuri jurisprudenţă regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului jurisprudență C.E.D.O. hotărâri C.E.D.O. drept comunitar jurisprudență (drepturile omului) curs universitar răspundere -- drept internațional drept internațional penal reglementări internaționale integrare europeană familie - drept - România norme comunitare minorități naționale -- drept internațional drepturile bolnavilor etică profesională drept privat legislație italiană protecția vieții private categorii de drepturi Consiliul drepturilor omului surse, instituții, proceduri dreptul de intervenție umanitară protecție juridică în România Comisia Europeană a Drepturilor Omului situație economică 1994-2006 revistă de drept penal romi (etnie) drepturile omului drepturi constituționale monografie juridică naționalitate dreptul internațional umanitar dreptul relațiilor economice internaționale dreptul națiunilor drept civil protecția datelor personale 1998-2002 1999-2002 drept de proprietate drept național garantarea libertăților drept public internațional protecție juridică - drept european infracțiuni - legislație Curtea Europeană a Drepturilor Omului -- Strassbourg sisteme internaționale drepturile omului - Europa drept internaţional - istorie - manual universitar istorie afaceri sociale convenţii personal administrativ societate globală Convenţia europeană a drepturilor omului resurse umane - management legitimă apărare
 
Modificare parolă