drept

Subiect Tematic: drept
Lucrări: 344 lucrari in 1035 publicatii in 4 limbi
Apelul în procesul penal : Texte comentate de: Chelaru, Mirela (Text tipărit)
Administrația publică de: Filip, Gheorghe; ONOFREI, MIHAELA (Text tipărit)
Acțiunea în revendicare de: Popa, Eugenia T. (Text tipărit)
Dreptul finanțelor publice : curs universitar de: Popa, Constantin Dragoș; Fanu-Moca, Adrian (Text tipărit)
Adopția și protecția copilului aflat în dificultate de: Filipescu, Ion P. (Text tipărit)
Actele și faptele de drept administrativ de: Prisacaru, Valentin I. (Text tipărit)
Subiecte
doctrină bunuri dreptul familiei societăți comerciale bancrută frauduloasă drept penal funcționar public Curtea Europeană a Drepturilor Omului coduri de legi legislație civilă drept penal român legislație penală România (cod penal) drept penal special ghid practic contract de tranzacție locuinţe procedură civilă 1991 titlu nou 2010 1741-1991 constituții (1771-1991) istoria României contracte administrative funcționari publici autor gălățean cadru didactic la Univ. "Danubius" contract de rentă viageră publicitate imobiliară acte juridice (drept civil) obligații titluri comerciale de valoare drept comunitar general instituții politice suveranitate asistență consulară drept consular relații consulare drept execuțional penal pedepse (drept penal) cheltuieli publice drept financiar român finanțe publice monedă protecția internațională a drepturilor omului tratate internaționale culegere de probleme tentative infracțiuni contra patrimoniului drept privat canonic Consiliul Europei (Strasbourg) contracte comerciale internaționale drept comparat al muncii protecția mediului protecția muncii izvoarele dreptului american copii -- statut juridic drept internaţional public creanţe financiar-bugetare părți în proces probațiune judiciară expertiză tehnică judiciară familie infracțiuni complexe taxe extrajudiciare de timbru acțiuni în justiție apel (proces penal) recurs penal infracțiuni contra justiției infracțiuni contra sănătății persoanei infracțiuni privind raporturile de muncă infracțiuni speciale privind raporturile de muncă legi extrapenale administraţie publică criminalistică drept român drept românesc istoria statului românesc legislație notarială asigurări comerciale site-uri juridice internaționale organizații internaționale magistratură sancțiune juridică fapt juridic ilicit 1998-2000 sociologia violenței istoria presei românești drepturi electorale devianță socială drept public comunitar drept roman (istoric) comportament simulat erori judiciare psihologie judiciară 2001 prescripție achizitivă metodologie (filosofia dreptului) intenția intenție forme de vinovăție 2006 Legea nr. 301/2004 infracțiuni contra siguranței statului autonomie în administrația publică crearea comunităților europene instrumente juridice comunitare politică economică seminarii drepturi patrimoniale de autor afinitatea documente europene lichidare judiciară obligațiuni Grecia Roma ordine judiciară consilier juridic infracțiuni informatice 2005 dreptul comunicării publice drepturi cetățenești comportament deviant crimă detentologie examene de admitere -- avocatură particularități de procedură competență mijloace de probă proceduri speciale economie - terminologie limbaj specializat dicţionar englez-român soluționarea diferendelor securitate internațională drept financiar - România - legislație bugetul Uniunii Europene politică fiscală -- Uniunea Europeană proprietate (drept roman) drept internațional privat - manual universitar norme conflictuale (drept internațional privat) căi de atac (drept procesual civil) O.U.G. nr. 194/2002 - regimul străinilor în România dicționar englez-român limbaj juridic drept procesual penal - România - teză de doctorat negociere bipartită patronate conflicte de drepturi executor judecătoresc -- profesii regim fiscal deontologie (drept) administrație publică europeană politici publice - analiză știința administrației politici publice europene daune morale (drept civil) plată bancară transfrontalieră drept civil român - teoria generală a obligațiilor - manual universitar piață de capital deontologie (funcționari publici) drept administrativ francez drept cutumiar 1930 recurs în casație procedură penală - drept - România - manual universitar drept civil - proprietate -- bunuri - drepturi reale principale - România - manual universitar 1934 regimuri matrimoniale valoare juridică tehnică legislativă lb. franceză vize străini (drept internațional) acorduri internaționale tratate -- drept internațional victimă -- psihologie doctrine politice consiliu școlar muncă expert contabil principii control judiciar ipoteci persoane contracte de comision contracte de asigurare prim-ministru dicționar de drept istoria dreptului cercetare ştiinţifică - metodologie - manual universitar drept procesual civil acțiune civilă drept constituțional avocatul poporului arbitraj - drept drepturile omului drept comparat (bancrută) infracțiuni jurisprudență civilă cereri judiciare ghid juridic drept comercial codul familiei drept penal general conferință internațională educație învățământ practică judiciară civilă psihologia delincvenței juvenile România (istorie) România (parlamente) dicționar dicționar civil ecologie control administrativ funcții prescripție cetățenie română constituție constituție (România) penologie drept instituțional comunitar persoană juridică în dreptul internațional drept internațional umanitar drept internațional spațial dreptul mării teritoriul de stat O.N.U. teritoriu (drept internațional) avarii maritime pilotaj remorcaj teste grilă spețe juridice infracțiuni contra vieții termene procedurale principii și instituții procesul penal Organizația Internațională a Muncii Consiliul Europei drept de autor cumulul de funcții încetarea contractului individual de muncă contractul colectiv de muncă sindicate modele de contracte sistem public de pensii Constituție (S.U.A.) drept civil american drept fiscal american drept penal american dreptul mediului american sistem judiciar (S.U.A.) transport fluvial transport rutier economie sisteme juridice executare silită - creanțe fiscale legislaţie comentată expertiză judiciară faliment (legislație) infracțiune progresivă ghid ghidul juristului taxe judiciare de timbru contestație (drept) hotărâri judiciare omorul (drept penal) infracțiuni contra economiei instituţii proprietate intelectuală isdr legea societăților comerciale documentare în bibliotecă site-uri legislative cod de procedură penală român OUG nr. 60/2006 dreptul ocrotirii mediului înconjurător contracte speciale drept de moştenire România tratate răspundere civilă prejudicii fapt juridic licit arestare preventivă Franța infracțiuni (criminalitate) teoria impreviziunii testamente (drept roman) Curtea Penală Internațională (Haga) infractori căsătorie și divorț divorț doctrină penală dicționar român-francez management administrativ obligații (drept civil) izvoarele dreptului internațional Carta Națiunilor Unite masterat în dreptul muncii asociații dreptul societăților societatea civilă învățământ superior abuz în serviciu afaceri -- infracțiuni infracțiuni rutiere dialoguri libertate (drept) culegere de texte drepturi și libertăți agresologie forme logice contencios constituțional dicţionar român-englez organizații internaționale-- cooperare juridică ONU drept comercial - România cheltuieli bugetare impozite și taxe împrumut public contractul de leasing drept comercial - România - legislație dreptul afacerilor - teste - manual universitar tranzacţii industriale cadru didactic la Universitatea ,,Danubius" Galaţi drepturile omului - periodic obligații civile drept civil - obligaţii - România procedură necontencioasă drept procesual penal - România - manual universitar căi de atac (drept procesual penal) politică fiscală inspecție fiscală Tratatul asupra Uniunii Europene profesii juridice liberale profesii juridice liberale - organizare - România - manual universitar notar public -- profesii muncă - convenții civile - România birocrație apel (proces penal) - practică judiciară drept de moștenire drept civil - drept de moștenire - succesiuni - România - practică judiciară comerț exterior finanțare - exporturi bilet la ordin servitute legea pieței de capital - România reguli de conduită șeful statului funcționar public - răspundere juridică bunuri -- drept probe (procedură penală) doctrină și jurisprudență proprietate -- bunuri manual procedură civilă - coduri - România buget public morală sexuală proxenetism istorie - Franța drept european Tratatul de la Lisabona instanțe judecătorești schimb de locuințe integrare europeană -- România democrație sociologie generală resocializare funcția publică evoluție U.E. trafic de persoane contracte de consignaţie date istorice limba franceză dicționar francez-român exerciții dicționar de droguri universități românești drept administrativ obligație civilă avocați drepturi civile bancrută criminalitate faliment bioetică jurisprudență jurisprudență pentru dreptul familiei drept procesual penal drept internațional public management (administrație publică) activitate notarială drept comercial român drept contravențional codul juristului cod penal cod penal general farmacise psihologie manual universitar 2003 România S.U.A. (delincvență juvenilă) sec. 18-20 dicționar procesual civil dicţionar tipărit la Galați contract de vânzare drept civil I legislație comentată prescripţie extinctivă legea civilă capacitatea de folosință modificarea numelui capacitatea de exercițiu putere executivă putere judecătorească drept penitenciar procedură execuțional-penală buget de stat venituri bugetare conflictul legilor persoană fizică în dreptul internațional privat dreptul tratatelor internaționale ipoteci maritime navlosire infracțiuni -- tipuri infracțiuni contra integrității corporale drept privat comparat drept privat elvețian drept privat german drept privat spaniol participanți căi de atac drept social comunitar Codul european de securitate socială comerț categorii de contracte (dreptul muncii) contractul individual de muncă raspundere patrimonială Legea Sindicatelor asigurări sociale Carta Socială Europeană fond social european istoria dreptului american S.U.A. (sistem de drept) dreptul transporturilor drept bancar drept vamal dreptul afacerilor metodologie juridică drept locativ infracțiuni contra capacității de apărare a statului interpretarea dreptului Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale tratate și convenții (drept de proprietate intelectuală) sociologie geto-dacii România -- istorie -- drept drept penal -- partea generală istoria justiției medicină legală metode de cercetare scrisori de intenție drept internațional comparat protecția juridică a drepturilor omului cod penal (partea specială) note curs răspundere (drept) sociologia corupției organizare judecătorească suspendarea pedepsei criminalitate - România îndrumar metodologic teză de doctorat tratat de drept penal general actul infracțional valorile fundamentale ale dreptului licitații naționale infracțiuni contra avutului personal sau particular teoria generală a obligațiilor finanțe comunitare obiectivele U.E. infracțiuni contra demnității discurs normativ juridic rudenia procedura redresări judiciare societăți în nume colectiv drept subiectiv ordine constituțională notari orientare școlară profesii clasice ale dreptului informatică juridică infracțiuni cinegetice infracțiuni silvice franceză sancțiuni penale mass-media publicitate terorism drept antic vânzare internațională periodic dreptul finanțelor publice - România - manual universitar drept succesoral contracte - tipuri căsătoria președintele României tipărit la Galaţi drept comercial - periodic posesie (drept roman) contracte (drept roman) cercetare sociologică proceduri judiciare arbitrare executarea hotărârilor penale drept românesc - studii - România - periodic drept fiscal - taxe și impozite - periodic impozite taxe dreptul contractelor Common Core of European Private Law Project dicționar român-englez cod de procedură penală - România - coduri Legea nr. 135/2010 dicționar german-român casare dreptul internațional al muncii științe juridice contribuții bugetare drept comercial - societăți comerciale - România - legislație Legea nr. 26/1990 - registrul comerțului Legea nr. 467/2006 credite riscuri - evaluare proprietate acțiuni civile - procedură civilă - România - practică judiciară domeniu privat drepturi domeniale carte românească 1922 drept - România buna credință prostituţie - drept - istorie uniunea Europeană - țări membre UE drept penal european interpretare juridică norme morale sisteme de drept filozofie marxistă sec. 19 martor -- psihologie instituții sociale dinamică socială salariu țări membre UE licitaţii contracte de depozit contracte de arendare serviciu public primar prefect curs droguri - jurisprudență bibliografii drept adopție internațională drept internațional comunitar drept internațional decizii ale Curții Constituționale 2002-2003 jurisprudență comercială jurisprudență (contencios administrativ) jurisprudență penală practică judiciară penală justiție contencios fiscal cereri penale legislație 1997 comunicări științifice constituția României 4 nov. 1950 procedură judiciară 1992 culegere de acte normative curți de justiție teoria dreptului prezentare istorică dicționar juridic penal doctrine juridice teoria generală a dreptului domeniu public management personalitate gălățeană dreptul de proprietate drepturi reale raport juridic civil persoana juridică minorii comunitatea europeană sistem electoral român personal consular imunități consulare drept financiar buget național control financiar datorie publică drept financiar public drept fiscal euro instrumente monetare procedură fiscală drept internațional privat drept internaţional privat dreptul tratatelor cetățenie licență infracțiuni contra autorității drept penal (istoric) drept privat american drept privat portughez executare silită drept roman contract individual de muncă comunitar contractul individual de muncă comunitar drept social Convenția europeană a drepturilor omului dreptul comerțului internațional drept comparat al mediului România (dreptul familiei) drept internațional al afacerilor dreptul mediului înconjurător modificarea contractului individual de muncă practică judiciară -- dreptul muncii codul muncii modele de acțiuni accidente de muncă pensii facultative drept social european drept administrativ american drept maritim american felurile transporturilor regimul juridic al mărfii transportate transport feroviar finanțe executori judecătorești cazuistică legislație internațională drept procesual civil român modele persoană fizică (drept civil) revizuire organizare (administrație publică) organizaţii internaţionale drept constituțional român dicționar francez metoda sistemică metode juridice tehnica muncii intelectuale C/V reguli bibliografice comentarii organizații interguvernamentale 2004-2005 probe protecţie juridică instituţii internaţionale O.S.C.E. faptă proprie presă românească sisteme electorale tratat de drept penal român crime drept intern faptul juridic România (drept penal) coduri comentate infracțiuni contra păcii și omenirii politici sectoriale executarea pedepselor culegere pentru studenți filiație organizații europene conturile speciale obligațiuni -- drept comercial drept economic economiști (drept) ordine juridică izvoarele dreptului infracțiuni în serviciu corupție recurs S.U.A. (dreptul media) logică juridică examene de atestare texte de referință lege morală judecată tratat de drept procesual penal anale legislație comunitară expropriere proprietate funciară - drept traducere din lb. cehă drept comercial -- jurisprudență tranzacții comerciale concurență răspundere comunitară terminologie juridică proces civil procedura arbitrajului fiscalitate drept financiar și fiscal - România - manual universitar urmărirea penală dreptul european al contractelor drept european regimul străinilor - România - legislație frazeologie cazuri de casare instituțiile comunităților europene organisme tripartite obligații declarative funcție publică - administrație publică cod de conduită drept procesual penal - România acreditiv documentar disciplină contractuală - contracte comerciale - legislație contract de asigurare - asigurări de credite - jurisprudență drepturi conexe cec statutul funcționarului public - România - legislație - jurisprudență reguli prudențiale sancțiuni protecția proprietarilor Legea nr. 554/2004 jurisdicție administrativă surse juridice legislaţie drept civil - România - manual universitar drept civil - coduri - România somație de plată - România - practică judiciară adopție constituţie prostituție UE/CE gândire juridică comportament uman enciclopedie doctrine evoluții economice 1818 procedură 1780 diplomație română expertiză contabilă cercetare socială responsabilitate implicare federală contabilitate deontologie -- contabilitate cod de procedură fiscală criminalitate informatică securitate informatică reglementarea jocurilor de noroc administrație publică locală termeni juridici dicționare diplomatice România (politică externă) personalități istorice învăţarea limbii - limba franceză limba engleză (vocabular) gramatica limbii engleze cercetare științifică -- evaluare adopție apărare practică judiciară muncă și economia muncii cod penal român informatică România (constituții) contencios administrativ contracte comerciale contracte de vânzare-cumpărare studii de caz documente juridice dreptul mediului teorii juridice contract de întreținere contract de donație contracte translative de proprietate drept de uzufruct drept de superficie drept de servitute stare civilă cambie fapte de comerț procedura insolvenței rectorul universițății "Danubius" putere legislativă funcții consulare oficii consulare control fiscal evaziune fiscală Garda Financiară trezorerie publică jurisdicție organizații internaționale interguvernamentale asistență maritimă drept maritim infracțiuni speciale drept privat italian instituțiile U.E. instituții sociale internaționale comerț internațional contract individual de muncă teste grilă rezolvate asigurări de sănătate pensii private spațiul social european drept constituțional american dreptul familiei american răspunderea transportatorului transport internațional tratate proceduri fiscale metalurgie -- produse și tehnologii faliment (drept internațional) paternitate infracțiune simplă procedură penală omucidere sociologie juridică istoria statului legislație financiară drept comparat contemporan drept maritim comercial documentarea juridică redactarea unei lucrări științifice organizarea justiției practică judiciară procesuală civilă dreptul ocrotirii naturii instrumente juridice internaționale răspundere juridică accident sportiv răspundere daune morale despăgubire lucrare pentru seminarii obligații contractuale drept administrativ român - administraţie publică detenție penitenciară interogatoriu relații externe uzucapiune cod civil ontologia fenomenelor juridice societăți bancare coduri adnotate infracțiuni contra avutului obștesc infracțiuni contra securității statului administrație locală autonomie locală litigii de muncă izvoarele dreptului comunitar subiectele în dreptul internațional infracțiuni privind siguranța statului lexicon juridic căsătorie procedura redresării judiciare regimul valorilor mobiliare societatea în comandită simplă evul mediu filosofie modernă lucrare de licență infracțiuni privind relațiile sociale societăți comerciale -- infracțiuni jurisprudență privind infracțiunea de corupție jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție constituționalism legi -- 1995 România (drept civil) personalități -- filosofia dreptului drept (teorie) urmărire penală administrație de stat hotărâri C.E.D.O. investiții străine daune-interese doctrină juridică buget public național legat tranzacţii financiar-bancare tranzacţii de transport dreptul mediului -- principii dreptul mediului - România - manual universitar drept public drept - România - periodic sistem fiscal psihologie judiciară - manual universitar psihologia infractorului psihologie - infractori act administrativ fiscal note de curs H.G. nr. 1.122/2007 - Strategia națională privind imigrația - 2007-2010 hotărâri penale limbaj polițienesc convenții civile obligații bugetare regim juridic deontologie (drept) - funcție publică teorie organizațională cultură organizațională management public management reengineering partaj succesoral Legea nr. 217/2005 - Comitetul european de întreprindere fraudă convenții piață financiară locațiunea -- drept civil 1944 1937 prostituate infracțiuni contra moralității și a familiei putere judiciară competenţă abuz de drept drept pozitiv Codul lui Napoleon culegere raport juridic limba engleză corespondență politică internațională structuri administrative studii juridice învăţarea limbii - limba engleză - manual acte notariale drepturile cetățenilor criminologie cercetare medico-legală jurisprudență privind dreptul procesual civil jurispudență în dreptul muncii minorităţi naţionale călăuza juristului contencios administrativ român dreptul muncii coduri cod procedură civilă legislația muncii drept administrativ comparat medicină dentară contracte civile contracte practică judiciară comercială culegere de practică judiciară delincvență juvenilă drept penal comparat eseuri documente istorice protecţia mediului dicționar monolingv caiet de seminar control judecătoresc funcții publice fond Galați contract de cumpărare contract de schimb patrimoniu posesie drept de uz și abitație tutelă drept diplomatic instituții europene Universitatea "Danubius" Galați parlament privilegii consulare Curtea de Conturi procedură bugetară Carta O.N.U. principiile dreptului internațional exerciții pentru seminar asigurări maritime pedepse infracțiuni de fals infracțiuni contra sănătății drept penal internațional tratat de drept penal drept privat austriac acte de procedură drept procesual civil - România - manual universitar drept procesual penal special drept privat român norme juridice în dreptul român comerț internațional (drept) contracte de muncă salarizare asigurări de șomaj servicii sociale cadrul instituțional al transporturilor sistem național de transporturi transport pe canale navigabile tratat convenții internaționale drept comunitar al falimentului instituții de credit ocrotirea minorului infracțiune continuă drept procesual penal român timbru judiciar curs pentru licență drept public - instituţii - România - manual universitar drept român (istoric) procese celebre asigurări contra tuturor riscurilor programe de bibliotecă cod de procedură penală Legea nr. 356/2006 administrarea justiției contracte - drept civil - România drepturile omului - protecţie juridică internaţională protecţie juridică internaţională răspundere civilă delictuală actul de drept privat retorică alegeri vinovăția răspundere contractuală achiziții achiziții publice căsătorie (dreptul familiei) principii (administrație) contracte civile speciale culegere de spețe administrarea justiției comunitare Statutul Curții Internaționale de Justiție spețe -- drept penal teorie judiciară infracțiuni privind relațiile de muncă norme juridice (teorie) istoricism juridic transversalitate legi (drept de autor) ordine administrativă orientare profesională relații sociale (infracțiuni) avocatură -- profesii recenzii morală socială drept civil - proprietate - expropriere - hotărâri C.E.D.O. - drepturi reale proprietate imobiliară - practică judiciară - România drept comunitar - ţările Uniunii Europene sistem bugetar bugetul statului venituri publice impozit pe profit donație cadru didactic la Universitatea "Danubius" Parlament (funcția legislativă) guvernul României succesiuni -- drept roman drept roman - manual universitar sociologie juridică - manual universitar dezvoltarea sociologiei juridice îmbogățire fără justă cauză - drept comparat dicționar latin-român etică morală funcție publică - deontologie - teză de doctorat cod de etică prejudicii (drept civil) prejudicii morale (drept civil) grupul de interes economic (GIE) acreditiv stand by concurență neloială - România franciză drept administrativ - România - manual universitar fapte ilicite investiții - fonduri deschise de investiții revendicare - acțiuni civile statutul funcționarului public protecția chiriașului domenialitate (drept) fond vechi 1905 prezentare generală 1913 succesiuni și moșteniri 1924 drept bugetar rudenie - filiație 1973-1978 religie administraţie anchetă preliminară fenomene sociale conduită civică contabil autorizat formare profesională internet calculatoare web drepturile creditorului contracte de expediție contracte de rentă viageră contracte de întreţinere administrație publică centrală contencios administrativ - drept crestomație texte juridice engleze manual toxicomanie facultăţi tehnica cercetării ştiinţifice biblioteci biblioteconomie drept public dreptul proprietății intelectuale jurisprudență în dreptul familiei practică judiciară procesual penală procedură civilă română procedură de exequatur acțiuni (drept) Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg drept civil român legislația familiei cod penal special medicină științe economice contract de mandat drept procesual civil internațional România (delincvență juvenilă) cod comercial democrație parlamentară dicționar juridic dicționar român dicționar englez-român dicționar român-englez știința dreptului filosofia dreptului drept comparat acte administrative răspundere contravențională profesor gălățean contracte de administrare și conservare a bunurilor filosofie actul juridic civil persoană juridică raportul juridic civil obligații -- drept civil drept constituțional comparat buget inflație drept fiscal internațional drept internațional fluvial drept umanitar populația statelor arbitraj internațional conosament personalul de navigație infracțiuni contra persoanei drept penal universal drept privat englez speţe juridice Uniunea Europeană (U.E.) Carta socială europeană răspundere disciplinară timpul de muncă și timpul de odihnă teste de verificare dreptul proprietății industriale dreptul securității sociale ajutor social boli profesionale drept social român dreptul muncii american contract comercial de transport legislaţie metodologia dreptului studiu de caz autograf Lupașcu, Radu Petru succesiuni şi moşteniri - dreptul familiei - România formele infracțiunii proceduri speciale (drept procesual civil) statute (societăți comerciale) uciderea (drept penal) falsificarea banilor istoria dreptului românesc legislație comercială română metoda istorică metoda sociologică socialitatea dreptului site-uri juridice naționale baze de date succesiuni pledoarii celebre obligaţii civile cod penal (partea generală) drept internaţional - manual universitar protecție juridică drept civil -- actul juridic sociologia delicvenței juvenile reviste de drept S.U.A. suspendarea condiționată infracțiuni (România) drept administrativ comunitar metode de studiu lege ferenda societăți de asigurări societăți (domeniul pieței de capital) 2007 legi speciale minori (drept) teoria dreptului civil testament drept internațional al muncii antichitatea filosofie contemporană fundamentele dreptului ordine socială libertate individuală proprietate intelectuală -- infracțiuni franceză juridică dreptul media libertate criminologie românească victimologie argumentare (structură logică) sinteze Legea nr. 84/2010 liberalități afaceri drept constituțional - manual universitar fond Galați regimul juridic al străinilor - România fapte juridice (drept civil) creanțe bugetare căi extraordinare de atac drept -- terminologie proces penal poliție droguri - jurisprudență dialog social - negociere conflicte de muncă grevă sistem judiciar drept judiciar evaziune fiscală legală deontologie europeană conduită profesională Piață internă unică achiziții publice - România - jurisprudenţă drept civil -- daune - practică judiciară hotărâri C.E.D.O. - cauze împotriva României - 2008 daune materiale moștenire legală persoană fizică autorizată (PFA) - întreprinderi individuale și familiale Legea nr. 359/2004 - simplificarea formalităților modalități de plată incasoul documentar reasigurări moștenire achiziții publice - parteneriat public-privat instrumente financiare organisme de plasament colectiv - valori mobiliare audit financiar (România) drept financiar - legislație drept penal -- drept procesual penal - teste grilă finanţe publice - drept - România legi procedura adopției reforme juridice cooperare judiciară instanță enciclopedie (drept) tehnică juridică Codul Babilonian state feudale organizare administrativ-teritorială filosofie juridică constrângere juriști sesiune de comunicări feudalism românesc reflecții -- maxime cadre didactice instituţii politice studii comerț electronic expert contracte de furnizare personalităţi politice dicționar bilingv dependență elaborarea lucrărilor ştiinţifice - tehnica muncii intelectuale drept civil drept civil II adopție internă drept comunitar administrație publică drept notarial avocat procedura de exequatur carte pentru juriști jurisprudenţă cod de procedură civilă drept civil III contract de închiriere drept parlamentar practică judiciară în dreptul muncii drept internațional penal cod comercial român dicţionare autoritate centrală drept administrativ român răspundere (drept administrativ) tipuri de contracte civile drept de proprietate curs universitar prescripție extinctivă act juridic civil persoana fizică persoană fizică prescripții proba raportului juridic civil cartea de identitate curatela domiciliu minori comercianți obligații comerciale rectorul Universității "Danubius"-Galați protecția consumatorului aplicarea legii străine soluții conflictualiste dreptul națiunilor răspundere -- drept internațional recidivă drept privat drept privat islamic drept privat scandinav drept procesual penal general drept public român securitate socială dreptul de autor contract colectiv de muncă jurisdicția muncii asistență socială transport maritim familie - drept - România drept procesual administrativ executarea hotărârilor judecătoreşti creanțe fiscale creanțe bănești carte funciară reglementări internaționale infracțiuni atipice infracțiuni colective contracte speciale (drept civil) înșelăciune infracțiuni politice sinucidere infracțiuni intenționate infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală infracțiuni privind transporturile drept român -- prezentare istorică stat legislație comercială drept funciar asigurări metoda informațională metoda logică carieră profesională redactarea unui articol organizare judiciară piețe de capital drept civil - contracte surse, instituții, proceduri protecție juridică în România Comisia Europeană a Drepturilor Omului reținerea drept comercial comparat sociologia criminalității statute presă legi electorale Roma antică (drept) teoria generală a statului integrare europeană culpabilitate insolvență societăți (domeniul agricol) hotărâri C.E.D.O. politică concurențială politică monetară relațiile externe comunitare populația în dreptul internațional norme de drept internațional asociația societatea cu răspundere limitată societatea pe acțiuni istoria filosofiei dreptului teoria normei juridice magistrați comerț electronic -- infracțiuni dreptul muncii -- infracțiuni finanțe -- infracțiuni piețe de capital -- infracțiuni decizii civile spețe -- drept civil dialoguri despre lege drept public internațional criminalitate organizată principii logice statutul logicii juridice logică formală 2000-2002 repertoriu drept european - Uniunea Europeană proprietate proces bugetar credit impozite și taxe - regim juridic - jurisprudență impozit pe venit Ordinul ANAF nr. 2112/2010 răspunderea juridică conflicte de jurisdicții teorii contractualiste -- geneza statului mărturie judiciară doctrină juridică europeană urmărire penală -- probe și mijloace de probă cazuri de nulitate administrație europeană cooperare tripartită - România etică profesională reformă instituțională fuziune transfrontalieră credit documentar asigurări de credite - export ajutor de stat - spețe - legislație contracte (drept civil) perfecționare profesională - funcționari publici investiții financiare operațiuni transfrontaliere abuz de piaţă contencios administrativ - jurisprudenţă evoluția statului - curente de gândire administrație publică (România) - autorităţi guvern regionalism resurse umane contencios administrativ -- jurisprudență - legislație drept administrativ - manual universitar domeniu competență penală 1903 ordonanță de plată istorie știință Țara Românească reglementări juridice 1814 cercetare penală forme de guvernare educație financiară audit poștă electronică contracte de donație contracte de antrepriză consiliu local funcție publică - funcționar public relaţii internaţionale diplomaţie Marea Britanie europa stupefiante dicționar Larousse
 
Modificare parolă