drept civil

Subiect Tematic: drept civil
Lucrări: 48 lucrari in 716 publicatii in 3 limbi
Buletinul jurisprudenței : 2002] ; Drept civil ; Dreptul familiei ; Dreptul muncii ; Drept procesual civil^; Culegere de practică judiciară de: Bejinaru Mihoc, Georgeta; Curtea de Apel Brașov; Fețeanu, Laura; Lohănel, Mihai (Text tipărit)
Apelul în procesul civil de: Pîrvu, Liviu Narcis (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 2002-2003^; Culegere de practică judiciară în materie civilă de: Cotora, Mihaela; Curtea de Apel Craiova; Cumpănașu, Maria; Drăguț, Nela (Text tipărit)
Acțiunea în revendicare de: Popa, Eugenia T. (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 2000^; Culegere de practică judiciară de: Andreieș, Viorel Virgil; Curtea de Apel Cluj; Bodea, Ligia Rodica; Brehar, Lucia (Text tipărit)
Avocatul familiei de: Puşcă, Benone (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 1999 de: România. Curtea Supremă de Justiție (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 1998 de: România. Curtea Supremă de Justiție (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 1998^; Culegere de practică judiciară de: Bodea, Ligia Rodica; Curtea de Apel Cluj; Buta, Gheorghe; Motoarcă, Grigore (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 2004 de: România. Înalta Curte de Casație și Justiție (Text tipărit)
Subiecte
doctrină bunuri apel (proces civil) procedură civilă arbitraj intern competență arbitrală dreptul familiei societăți comerciale drept penal special 1999 drept penal drept penal român coduri de legi titlu nou 2010 instanțe judecătorești -- competență contabilitate (reglementări juridice) ghid practic contract de tranzacție efecte comodat mandatare contractul de franciză locuinţe legislație civilă 1966 1971 1974 drept cooperatist agricol 1984 1991 antologie garanții obligații acte juridice (drept civil) criminalistică persoane contract de rentă viageră culegere de probleme contracte de asigurare contracte de societate civilă cadru didactic la Univ. "Danubius" drepturi patrimoniale publicitate imobiliară prelegeri universitare curs selectiv pentru licență proprietate publică împărțeala moștenirii contract de societate civilă contracte administrative drept civil -- obligațiile executarea obligațiilor introducere în dreptul civil acțiuni civile căi de atac -- drept procesual civil căi de atac (drept procesual civil) drept de proprietate comună superficie -- drept de proprietate dreptul familiei -- teorie și practică creanţe financiar-bugetare taxe de timbru taxe extrajudiciare de timbru acțiuni în justiție apel (proces penal) recurs penal proceduri speciale instituții de dreptul familiei 2001 2003-2005 taxe judiciare asigurări comerciale contracte (drept) monografie părți în proces suport de curs mijloace de probă fapt juridic ilicit norme metodologice retrocedarea pădurilor 1998-2000 autor gălățean contestație la executare legislație românească prescripție achizitivă principii de drept proceduri -- drept internațional 2006 acte normative cod civil român teste grilă -- cod de procedură civilă închirierea locuințelor cod deontologic (avocați) 1994-1998 drept civil -- contracte traducere din lb. fre examene de admitere -- avocatură seminarii drepturi patrimoniale de autor drepturi cetățenești lichidare judiciară obligațiuni drept civil francez cărți în limbi străine filiație (genetică) 2005 O.G. nr. 16/2002 nulitatea în dreptul civil 2009 delicte -- răspundere civilă fapte -- răspundere civilă actul fictiv contracte comerciale internaționale prescripție extinctivă - drept civil contractul de vânzare-cumpărare Curtea Europeană a Drepturilor Omului autoacuzație daune morale (drept civil) drept civil român - teoria generală a obligațiilor - manual universitar căsătorie -- dreptul familiei familie 1907 persoane fizice -- persoane juridice drepturi reale principale - drept civil - manual universitar soluționarea excepțiilor procesuale obligaţii redactare vânzare de consum raportaj juridic civil drepturi de creanță sechestru asigurator bunuri imobile fapt juridic contracte civile - practică judiciară proprietate (drept roman) garanții procedurale - protecție procedurală protecție procedurală asistență juridică instituții politice 1880-1955 sublocaţiune definiție ipoteci contracte de comision istoria dreptului acte normative (executare silită) practică judiciară civilă drept procesual civil acțiune civilă organizarea arbitrajului bazele dreptului civil prezentare teoretică drept comercial drept penal general instanțe judecătorești autor gălăţean gestiune financiară 1958 1969 2000-2003 obligații civile răspundere civilă 1893-1967 dicționar civil compendiu contracte speciale spețe juridice contract de asigurare drept de moștenire contracte de împrumut an universitar 1932-1933 teste grilă drept civil -- licență spețe proprietate privată funcții indiviziune succesorală prescripție învățământ superior obligații (drept civil) subiectele (drept civil) modele de contracte drept constituțional drept de autor uz -- drept civil bunuri -- drept proprietate (drept român) excepții de fond puterea lucrului judecat urmărire judiciară jurisprudență civilă ghid ghidul juristului taxe judiciare de timbru cereri judiciare contestație (drept) hotărâri judiciare schimbare nume examene de licență proprietate intelectuală drept comparat (psihiatrie) îndreptar jurisprudență -- drept de proprietate 2002-2005 facilități fiscale impozite și taxe contracte reale pierdere a unui drept asigurarea dovezilor drept de moştenire arbitraj comercial infracțiuni prejudicii fapt juridic licit avocatură vânzare (drept civil) schimb -- drept civil tratat de drept procesual civil cărți de evidență funciară termene procedurale cod de procedură civilă -- proiect executare executarea sentinței statut profesional 1993-1998 execuție testamentară contracte relative la litigiu persoane (drept civil) dicționar drepturile omului inviolabilitatea persoanei asociații dreptul societăților societatea civilă Franța divorț lucrare pentru studenți necompetență drept de proprietate intelectuală drept civil -- România sinteze de jurisprudență contencios constituțional cauze de nulitate dobândirea proprietății relații comerciale răspunderea părinților teste de evaluare drept civil - act juridic drept civil - drepturi reale practică clasificări cooperare judiciară civilă - jurisprudență asistență judiciară în materie civilă drept comercial - România drept civil - obligaţii - România practică judiciară - drept civil procedura civilă drept civil - drept de moștenire - succesiuni - România - practică judiciară comerț exterior finanțare - exporturi servitute drept civil -- teste grilă manual 1942 1906 cod civil - drept civil - România - coduri procedură civilă - coduri - România drept civil -- persoanele - persoana fizică -- persoana juridică - manual universitar contract de consum notar public proceduri de înscriere caracterizarea generală a dreptului privatizare executare indirectă drept -- filosofie exprimarea voinței (drept) procedura audierii - România devoluțiune succesorală legală tratate și convenții tratate proprietate comună accesiune exerciții contracte de consignaţie obligație civilă judecată arbitrală avocați drepturi civile manual universitar drept administrativ drept procesual penal decizii de speță drept bancar drept vamal dreptul transporturilor jurisprudență practică judiciară în dreptul familiei România legislație comentată prezentare practică teză de doctorat contracte -- tipuri contract de vânzare-cumpărare contract de mandat comercial contract de franciză tipuri decizii ale tribunalului suprem 1957 1960 1977 fond funciar 2003 asigurări sociale curs destinat studenților facultăților cu profil economic drept succesoral moştenire devoluţiune succesorală contract de vânzare contracte de arendare contracte de depozit contracte de mandat contracte de tranzacție tipărit la Galați dezmembrămintele dreptului de proprietate drept civil I teoria generală a obligațiilor accesiune imobiliară artificială instituții de drept civil drept comercial român prescripţie extinctivă legea civilă capacitatea de folosință modificarea numelui capacitatea de exercițiu obligații complexe stingerea obligațiilor judecata în primă instanță uzufruct drepturile mamei lipsa de calitate procesuală drept locativ activitate notarială căi de atac tratate și convenții (drept de proprietate intelectuală) bioetică medicină legală psihoză (istoric) legea caselor naționalizate certificate de urbanism taxe mijloace transport contracte aleatorii modele de cereri probe materiale protecția juridică a drepturilor omului despăgubiri (drept civil) sancțiuni penale conflictul de legi conflictul legilor tratat de drept civil tratat de drept civil român drept imobiliar cadastru acte de stare civilă drept străin -- obținerea de informații jurisprudență pentru dreptul familiei motivele contestației la executare judecată (drept penal) teoria contractelor drept civil -- persoanele grile proceduri necontencioase procedura redresări judiciare societăți în nume colectiv bunurile statutul social copilului drept internațional public ficțiuni juridice acte juridice -- drept civil nulitatea actului de procedură civilă jurisprudență -- drept comercial spețe -- drept procesual civil mărci -- drept de proprietate intelectuală chiriași vânzare internațională contracte -- administrarea bunurilor drept penal - infracțiuni succesiuni teorie magistratură - România îmbogățire pecuniară contract de garanție reală dreptul la tăcere proprietate credite riscuri - evaluare legi comentate carte românească drept - România excepții de procedură -- tipuri excepții de conexitate 2013 teste grilă - lucrare pentru magistraţi, avocaţi şi notari contracte - tipuri obligații consumeriste contract de vânzare comercială buna credință uz clasificare practică juridică răspunsuri sec. 19 sociologie legat succesoral curs fișe sociologie - cercetare - metodologie cercetare licitaţii executare silită procedură judiciară drept proces civil drept internațional tribunal arbitral 1997 drept financiar drept fiscal drept internațional privat coduri comentate decizii ale Curții Constituționale drept civil - coduri - România legislație fond Galaţi decizii penale 1956 1961 1976 1987 2000-2001 lucrări științifice universitare drepturi reale dreptul de proprietate fapte juridice licite patrimoniu -- drept civil raport juridic civil drept obiectiv moștenire (drept civil) personalitate gălățeană drept de creanță licență jurisprudență -- drept civil drept de proprietate privată instituții juridice persoană fizică (drept civil) persoană juridică (drept civil) capacitate civilă explicații teoretice (drept civil) persoane fizice probe persoana juridică învățământ european minorii faptul juridic modele de acțiuni drept procesual civil român principiile dreptului procesual civil dreptul de proprietate comună servituți executare silită imobiliară modele revizuire carte de identitate acțiune în revendicare 2004-2005 prezentare istorică nozologie drept succesoral -- spețe nulitate 2001-2002 mărturie (probă civilă) faptă proprie practică judiciară penală justiție legea fondului funciar retrocedarea terenurilor sancțiuni lucrare pentru juriști jurisprudență comunitară proprietate funciară drept european legislație internațională arbitraj civil jurisprudență penală cod de procedură civilă (comentarii) hotărâri judecată enciclopedie juridică statut contracte de servicii acte de procedură (drept procesual civil) conturile speciale obligațiuni -- drept comercial autoritate parentală competență materială 2004 decret nr. 167/1958 recurs C.E.D.O. H.G. nr. 621/2002 nulitatea actului civil practică judiciară -- drept procesual civil filiație răspunderea meșteșugarilor actul deghizat proprietatea drepturi reale - - imobiliare drept comercial -- jurisprudență îmbogățire nepecuniară executare garanții reale competență judiciară Uniunea Europeană Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 - România - legislație comentarii drept social dicționar de proceduri civile drept - culegere de decizii - România - 2009 - jurisprudenţă împrumuturi proprietate funciară - drept drept - România contract de asigurare - asigurări de credite - jurisprudență dreptul comerțului internațional protecția proprietarilor testamente legislaţie drept intertemporal civil drept civil - România - manual universitar 1995 creanţe drept socialist termene de prescripție contracte speciale comerciale cadru didactic la Universitatea "Danubius" din Galaţi act juridic unilateral teoria generală a dreptului drept natural cetățenie romană 1818 relaţii externe - tratate contract de închiriere a locuinţei reglementarea jocurilor de noroc termeni juridici practică judiciară competență juridică apărare contencios administrativ culegere de decizii 2002 practică judiciară procesuală civilă coduri adnotate conturi contabile monografii contabile contract de donație contracte de vânzare-cumpărare contracte comerciale împuternicire (avocat) 1959 1963 1964 1972 1978 1986 studii de caz personalități juridice acțiuni practică arbitrală contract de împrumut contract de întreținere contracte de locațiune contracte translative de proprietate uzucapiune drept de proprietate publică dobândirea drepturilor reale drepturi reale -- clasificare drept de uzufruct drept de superficie drept de servitute moștenire (drept) persoane juridice stare civilă învățământ frecvență redusă actul juridic unilateral acte de procedură civilă drept maritim drepturile soției lipsa de capacitate procesuală proceduri fiscale urmărire penală garanții personale reședință dreptul de moștenire examen de licență iresponsabilitate (criminologie) proprietate industrială (drept) jurisprudența Curții Constituționale convenții jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție proprietate imobiliară taxe notariale drept maritim comercial cereri (drept) procedură penală Curtea de Apel infracțiuni contra intimității răspundere juridică accident sportiv răspundere vătămare corporală (drept penal) daune morale despăgubire decădere -- drept procesual civil admitere în magistratură lucrare pentru avocatură lucrare pentru licență lucrare pentru magistratură vânzare-cumparare cod civil obligații civile -- clasificare cauze juridice locațiunea -- drept civil donații litigii de muncă România (drept civil) vânzare avocatură -- examene de admitere colecții de decizii juridice procedura insolvenței lexicon juridic legislație europeană procedura redresării judiciare regimul valorilor mobiliare societatea în comandită simplă lucrări de masterat cauțiune proprietate mobiliară constituționalism răspunderea contractuală și delictuală raporturi de muncă minori -- dreptul familiei răspundere civilă delictuală subiectivă răspunderea profesioniștilor răspunderea persoanei juridice drept civil -- contracte civile -- contracte comerciale daune-interese daune cominatorii acte de procedură civilă (teorie) sisteme de nulități (procedură civilă) dezmembrămintele dr. de proprietate accesiunea teste de autoevaluare drept privat - instituţii partaj succesoral acțiuni civile - procedură civilă - România obligație comercială garanții - mijloace juridice Curtea Europeană de Justiție ajutor public judiciar - jurisprudență Curtea Constituțională - decizii litigii transfrontaliere drept financiar și fiscal legat culpabilitate (drept penal) ocrotirea copilului 1943 teorii -- principii drept procesual penal lucrare pentru magistraţi și avocaţi drept civil - obligaţii - Franţa revendicare - acțiuni civile partaj judiciar forme proprietate personală răspundere delictuală paternitate jurisdicție putere judiciară competenţă adopție responsabilitate civilă obligații contractuale obligaţii comerciale sociologie juridică succesiuni - drept roman relații externe convenție matrimonială note de curs convenție de arbitraj hotărâre arbitrală procedură arbitrală acte notariale culegere de practică judiciară dreptul muncii text în lb. eng. coduri contracte civile contracte privind administrarea bunurilor contracte mandat franciză 1965 drept agrar-cooperatist 1975 1979 1980 1981 obligații (drept) posesie (drept civil) patrimoniu dicționar monolingv culegere de spețe contract de schimb transmisiunea moștenirii opțiune succesorală contract de locațiune contract de cumpărare contracte de întreținere contracte de rentă viageră fond Galați transmiterea moștenirii fapte ilicite posesie drept de uz și abitație prezentare generală drept privat român tutelă acte juridice norme juridice în dreptul român abitație drept -- România apărarea dreptului de proprietate teste grilă (drepturi reale) lipsa procedurii prealabile drept procesual penal român timbru judiciar rezervă succesorală curs pentru licență 2005-2006 instituții de drept procesual civil psihiatrie bunuri ilicite infracțiuni contra proprietății însușire ilicită de bunuri instituții ale dreptului de moștenire asigurări contra tuturor riscurilor drept contencios administrativ 2003-2004 contracte - drept civil - România prezumții juridice 1990-1992 răspundere civilă delictuală actul de drept privat prejudicii (drept civil) comisii (dreptului de proprietate) contestație în anulare tratat contracte civile speciale cărți funciare vinovăția răspundere contractuală creșterea proprietății asistență judiciară internațională convenții internaționale izvoarele obligațiilor proceduri contencioase 2008 teorie și practică judiciară contract de comodat caiet de seminar depozitul (drept civil) fidejusiunea Titlu nou 2010 acte de procedură culegeri de hotărâri judiciare manual legi (drept de autor) dreptul la intimitate Legea nr. 10/2001 contracte de parteneriat public-privat legislație privind parteneriatul public-privat raporturi patrimoniale între soți recursuri în interesul legii daune morale -- drept civil drept privat francez Ministerul Justiției patrimoniul contracte de întreţinere drept public - instituţii - România - manual universitar drept civil - acţiuni civile îmbogățire fără justă cauză - drept comparat garanții reale mobiliare Convenția de la Bruxelles donație cadru didactic la Universitatea "Danubius" persoana fizică - teste prejudicii morale (drept civil) protecția chiriașului cadru didactic Universitatea "Danubius" Galaţi tipuri de testamente fond vechi 1889 succesiuni și moșteniri 1924 partea generală cereri şi acţiuni în justiţie succesiuni şi moşteniri drept penal - procedură penală drept civil - bunuri - Franţa dreptul consumației avocatură -- profesii măsuri asigurătorii filiaţie procedură succesorală istoria dreptului - România sociologie legislativă monografie sociologică drepturile creditorului achiziții publice contracte de expediție crestomație texte juridice engleze apelul (proces civil) procedură civilă română arbitraj internațional dreptul proprietății intelectuale 1994 1996 1998 drept civil român conturi bancare legislație contabilă contract de mandat contract aleaoriu drept civil -- contracte civile contracte civile -- tipuri 1967 1970 succesiuni asigurării sociale actul juridic civil obligații -- drept civil raportul juridic civil juriști români dicționar de drept civil dicționar juridic concepte fundamentale (drept civil) acțiuni (drept) contract de depozit contract de antrepriză contracte de joc și prinsoare contracte de schimb contracte de administrare și conservare a bunurilor profesor gălățean teorie generală moștenire legală acțiuni în revendicare teoria generală a drepturilor reale persoană juridică consimțământ moștenire testamentară teoria legii civile garantarea obligațiilor practică judiciară (drept de proprietate) dreptul proprietății industriale posesie (drept) drept public urmărire silită organe de executare poprire proceduri speciale (drept procesual civil) statute (societăți comerciale) nume circulația juridică a terenurilor lege civilă expertiză psihiatrică avuție autorizații de urbanism modele de contracte (codul muncii) decădere din drepturi fapte juridice (drept civil) devoluțiune testamentară obligaţii civile convenție arbitrală arbitraj libertate individuală proprietate (economie) drept civil -- actul juridic drept comparat sancțiuni procedurale sancțiuni procedurale civile drept internațional -- probe -- informații efectele obligațiilor dreptul securității sociale jurisprudență în dreptul familiei minori (drept) 2007 cod de procedură civilă -- teste grilă carte pentru notari practică judiciară adnotată drept civil -- contracte speciale Uniunea Europeană (U.E.) dicționar de procedură civilă testament teoria dreptului civil scheme sinteze drept procesual civil internațional teste grilă (drept procesual civil) asistență medicală reforme juridice efectele nulității prezumții legale relative răspunderea cadrelor didactice drept civil -- drept comercial cod român de procedură civilă acte juridice (modele) Consiliul Superior al Magistraturii personalităţi gălăţene moștenire partaj societate comercială drept comercial internațional proces penal liberalități drept succesoral - România - manual universitar succesiuni și moșteniri -- drept român Curtea de Justiție a Comunităților Europene(CJCE) drept civil -- daune - practică judiciară hotărâri C.E.D.O. - cauze împotriva României - 2008 daune materiale reasigurări drept civil - persoana fond Galați succesiuni şi moşteniri - dreptul familiei - România excepții de necompetență tratat universitar persoana fizică -- persoana juridică drept civil - teste grilă teste grilă - drept civil - drept procesual civil - drept penal - drept procesual penal legislaţie istoria dreptului românesc moştenire testamentară juriști traducere studii Gusti, Dimitrie dezmoştenire limba engleză - ştiinţe juridice - manual universitar cereri Uniunea Europeană metodologie expert contracte de furnizare decizie judecătorească drept civil drept civil II drept notarial avocat 2000 practică judiciară -- dreptul familiei hotărâri C.E.D.O. drept comunitar contabilitate publică contract de închiriere contract de arendare drept civil III contracte cu titlu gratuit contracte privind conservarea bunurilor contract de mandat civil decizii civile 1968 1973 1982 1983 1985 drept de proprietate practică judiciară în dreptul muncii curs universitar act juridic civil prescripție extinctivă act juridic 1892-1985 succesiune contracte de antrepriză contracte de donație contracte de închiriere a locuinței tipuri de contracte civile abuzuri 1932-1933 drepturi reale principale persoană fizică spețe -- drept civil Curtea Supremă de Justiție (România) drept privat proba soluții (drept civil) persoana fizică prescripții proba raportului juridic civil contracte (drept civil) contracte speciale (drept civil) cartea de identitate curatela domiciliu minori transmisiunea obligațiilor contracte civile (modele) drept public român dreptul de autor coproprietate dreptul de retenție dreptul de proprietate privată dreptul de proprietate publică lipsa de interes excepții procesuale executarea hotărârilor judecătoreşti proceduri execuționale urmărire silită imobiliară jurisprudență C.E.D.O. garanții reale obligații comerciale modificare nume 2009-2010 schizofrenie naționalizare (drept civil) asigurări participanții la procesul civil prescripție -- drept civil drept civil - contracte drept civil -- instituții probe testimoniale comitenți -- răspundere civilă repertoriu drept comercial comparat perimare magistratură -- teste grilă schimb (drept civil) carte funciară drept funciar 1990-2003 dreptul concurenței acte procedurale cod de procedură civilă contractul de locațiune contractul de antrepriză contract de împrumut de consumație schimburi comerciale contracte de restituire gajul drept patrimonial protecția datelor personale asociația societatea cu răspundere limitată societatea pe acțiuni pactul civil de solidaritate competență generală competență teritorială infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală drepturi subiective regim matrimonial cod comercial român obligații -- drept comercial minori -- delicte culpă uzucapiunea contracte -- conservarea bunurilor proces civil - excepţii obligație de conformitate - executare contracte - jurisprudență ipoteci mobiliare insolvență executare obligaţii conflicte de jurisdicții acces la justiție apel căi de recurs dreptul funcției publice procedura audierii - drept -- România dobânzi - penalităţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului -- Strassbourg asigurări de credite - export persoana rudenie jurisprudenţă legat testamentar proprietate 1947 excepții de litispendență bunuri - drept civil case naționalizate ordonanţă preşedinţială speţe maternitate reziliere convenţii măsuri de siguranță regulament
 
Modificare parolă