practică judiciară

Subiect Tematic: practică judiciară
Lucrări: 52 lucrari in 247 publicatii in 2 limbi
Culegere de practică judiciară în materie de contencios administrativ și fiscal : 2006 de: Leți, Georgeta; Duican, Doina; Pătrașcu, Horațiu (Text tipărit)
Circulaţie rutieră. Contravenţia : practică judiciară de: Camen, Daniel; Constantin, Eduard Daniel (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 2000^; Culegere de practică judiciară de: Andreieș, Viorel Virgil; Curtea de Apel Cluj; Bodea, Ligia Rodica; Brehar, Lucia (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 1999 de: România. Curtea Supremă de Justiție (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 1998 de: România. Curtea Supremă de Justiție (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 2004 de: România. Înalta Curte de Casație și Justiție (Text tipărit)
Constatarea și sancționarea contravențiilor : Teorie și practică judiciară^ de: Comandamentul Național al Jandarmeriei (Text tipărit)
Subiecte
România (drept constituțional) bancrută frauduloasă societăți comerciale drept penal special dreptul familiei 1999 drept penal dreptul insolvenței coduri de legi România (cod penal) contravenții contract de rentă viageră contract de societate civilă contract de tranzacție criminalistică 1992-1998 2001 procedură civilă 1991 2006 excepții de nelegalitate practică judiciară fiscală legislație civilă culegere de probleme drept penal român infracțiuni contra patrimoniului infracțiuni contra siguranței statului drept penal al afacerilor probe în procesul penal autor gălățean doctrină titlu nou 2010 1969-2008 colocviu taxe de timbru taxe judiciare taxe extrajudiciare de timbru prezentare comparată protecția internațională a drepturilor omului legislație penală legislație contravențională 1998-2000 cadru didactic la Univ. "Danubius" lichidare judiciară circulație -- drumuri publice închirierea locuințelor drept civil -- contracte 1994-1998 infracțiuni contra sănătății persoanei finanțe publice Legea nr. 161/2003 pedepse (drept penal) prevenirea infracțiunilor spălarea banilor actele de procedură civilă Europa drept cutumiar drept indian traducere din lb. ita partajul bunurilor comune jurisprudență -- drept internațional privat acte normative psihologie profundă acte juridice (drept civil) 2006-2009 mărci 2009 dreptul copilului publicitate imobiliară responsabilitate penală agenți economici obligații proces civil -- practică judiciară drept procesual civil -- sancțiuni amenzi sancțiuni -- drept procesual civil drepturi cetățenești suspendare condiționată obligaţii autorizare venituri doctrină -- jurisprudență bunuri contracte civile - practică judiciară acțiuni personale contracte de asociere instituții românești jurisprudență europeană acte normative (executare silită) practică judiciară civilă drept constituțional ordonanță prezidențială drept comparat (bancrută) infracțiuni drept comercial drept penal general drept procesual civil Actele autoritățlor publice dreptul societăților contract de asigurare 2000-2003 sechestru spețe juridice infracțiuni privind viața sexuală lucrare pentru studenți îndreptar dreptul societăților comerciale societari expertiză judiciară probe (procedură penală) hotărâri judiciare decizii judiciare facilități fiscale impozite și taxe taxe judiciare de timbru prezentare teoretică avocatură legea reorganizării judiciare și a falimentului drepturi culturale drepturi economice drepturile omului România (contravenții) societate cu răspundere limitată calomnie jurisprudență civilă prescripție contravenții rutiere contravenții -- regulament de aplicare aspecte procedurale spețe infracțiuni rutiere transport fluvial transport rutier atribuții notariale controlul actelor notariale deontologie notarială proceduri notariale infracțiuni contra vieții necompetență ordine ale conducătorilor autoritălor publice centrale trafic de persoane procesul civil arestare preventivă drept comparat european drept islamic sisteme juridice drept de moștenire sulta -- partaj judiciar instanțe judecătorești proprietate intelectuală desene industriale drept de autor 2007-2008 protecția copilului cărți de evidență funciară 1993-2005 responsabilitate juridică răspundere civilă proprietate privată România -- C.E.D.O. calculatorul taxelor judiciare de timbru accesiune imobiliară forme de dobândire a proprietății 2008-2010 ghid venituri terorism - combaterea terorismului cooperare judiciară internațională decizii pronunțate în recurs în interesul legii procedură civilă - coduri - România teste grilă circulația terenurilor acțiune civilă termene procedurale legislaţie comentată procedura audierii - România acțiuni reale acţiuni civile modele de contracte influențe sociale drept administrativ putere executivă bancrută criminalitate faliment drept procesual penal decizii de speță drept bancar drept vamal dreptul transporturilor jurisprudență practică judiciară în dreptul familiei România periodic cod penal cod penal general fond funciar 2003 asigurări sociale practică judiciară (contencios administrativ) infracțiuni contra capacității de apărare a statului infracțiuni contra demnității infracțiuni contra familiei manual universitar drept comercial român tipărit la Galați jurisprudență -- drept penal activitate notarială certificate de urbanism taxe mijloace transport taxe plângere penală soluții (drept penal) apărare (avocatură) drepturi civile drepturi politice protecția juridică a drepturilor omului reglementări acte constitutive societăți în nume colectiv societăți pe acțiuni drept imobiliar cadastru jurisprudență pentru dreptul familiei circulație rutieră leasing teză de doctorat criminologie juridică -- studii teoria generală a obligațiilor România -- condiția juridică a străinului drept material competență notarială notari statut -- notari publici ordine infracțiuni contra avutului personal sau particular falsuri judecata în primă instanță America de Sud drept extraeuropean drept public european căi de atac liberare provizorie drept succesoral practică clinică practică juridică prelucrarea informației psihologie brevete de invenție desene și modele industriale legislație comentată responsabilitatea magistraților 1994-1996 spețe -- drept procesual civil suspendarea pedepsei partea specială îndrumar certificat de urbanism urbanism clasificare prima instanță drept execuțional civil participanți contract de vânzare-cumpărare impozite anulare suspendarea executării hotărârilor sociologie - cercetare - metodologie cercetare metode de cercetare executare silită procedură judiciară ordonanțe prezidențiale decizii ale Curții Constituționale drept 1997 drept financiar drept fiscal drept internațional privat practică judiciară penală cereri penale cazuistică 2000-2001 1992 culegere de acte normative probe legislație drept economic instituții juridice licență infracțiuni contra autorității infracțiuni contra păcii și omenirii infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate infracțiuni economice culegere pentru studenți drept intern legislație comunitară practică judiciară -- dreptul muncii personalitate gălățeană jurisprudență comercială 2004 curți de justiție Înalta Curte de Casație și Justiție drept internațional 2004-2005 România (drept penal) modele prezentare istorică daune jurisprudență penală proprietate funciară drepturi reale OUG nr. 195/2002 transport feroviar justiție penală 1990-1998 deontologie (relații publice) drept fiscal român competență materială proces civil acte administrative unilaterale contencios fiscal furt calificat drept procesual civil român judecată drept european căi de atac (drept penal) recurs dreptul de proprietate proces civil -- procurori procedura insolvenței comerciale drepturi conexe retrocedarea terenurilor perimare -- drept procesual civil practică judiciară -- drept procesual civil Convenția europeană a drepturilor omului regim de taxare jurisprudență -- uzucapiune jurisprudență -- drept civil obligații -- drept civil - obligaţia de a da -- obligaţia de a face expropriere proprietate funciară - drept contribuții sociale evidență contabilă fiscalitate fond Galaţi somație de plată - România - practică judiciară legislaţie contracte de asociere în participaţiune organizare teritorială contestații colegii de conducere contravenţii rutiere - drept penal - practică judiciară contravenții (regim juridic) practică judiciară președinți de stat contencios administrativ culegere de decizii 2002 practică judiciară procesuală civilă contracte comerciale serial cereri (drept) cod penal român cauze juridice contracte de locațiune contracte de vânzare-cumpărare contract de împrumut contract de întreținere culegere procedură penală studii de caz Curtea de Apel drept procesual fiscal acțiuni practică arbitrală infracțiuni contra avutului obștesc infracțiuni în afaceri jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție taxe notariale comerț internațional faliment judiciar drepturi sociale sancțiuni contravenționale răspundere juridică 1969-1975 daune morale insulta uzucapiune locațiunea -- drept civil contracte de leasing transport de mărfuri documente juridice practică judiciară -- drept internațional privat note de curs infracțiuni speciale infracțiuni privind siguranța statului evaziune fiscală hotărâri penale competență juridică drept de proprietate -- certificate de atestare abuz de încredere furt mandat de arestare cutumă judiciară drept consuetudinar drept rusesc și sovietic partaj judiciar partaj succesoral incidente procedurale drept internațional privat -- legislație procedura insolvenței 2006-2007 invenții adopție decădere -- drept procesual civil despăgubiri -- drept procesual civil suspendare -- drept procesual civil hotărâri C.E.D.O. urmărire penală legea penală regim juridic competenţă proprietate imobiliară contract de donație administrație locală repartizare judecători procedură contravențională legislație europeană teorie judiciară criminologie culegere de practică judiciară dreptul muncii coduri pedepse poliție română contract de comodat contracte civile obligații (drept) practică judiciară comercială somația de plată contracte culegere de spețe drept privat român manual drept penal -- partea specială infracțiuni de fals afaceri (drept) infracțiuni de evaziune fiscală drept procesual penal special fond Galați practică judiciară -- drept penal procedură succesorală asigurări contra tuturor riscurilor drept procesual penal român spețe -- drept penal cod de procedură penală cereri (avocatură) practică avocațială mediere 2008 2003-2004 creșterea proprietății contracte civile speciale transport intern (contracte) transport internațional (contracte) teorie și practică judiciară infracțiuni contra sănătății teorie și practică sinteză de practică judiciară practică judiciară (drept administrativ) Legea nr. 554/2004 -- interpretare contencios administrativ român droguri trafic de droguri instituții europene drept privat european liberarea provizorie nulitatea în dreptul penal recurs -- proces civil hotărâre de partaj calitate procesuală activă prelucrări conștiente indicații geografice cărți funciare minori (drept penal) Curtea de Conturi drept civil - proprietate - expropriere - hotărâri C.E.D.O. - drepturi reale proprietate imobiliară - practică judiciară - România parte generală contravenţii patrimoniu posesie acte de procedură contract de schimb contract de locațiune epoca bizantină act administrativ drepturi bănești drept public 1994 1996 1998 practică judiciară procesual penală cereri judiciare (drept penal) cod penal special poliție contracte de schimb drept civil român contract de antrepriză contract de depozit contract de mandat succesiuni asigurării sociale somații acțiuni (drept) actul juridic civil persoană juridică raportul juridic civil teoria legii civile fapte (acte) de comerț infracțiuni contra persoanei infracțiuni săvârșite de militari sau de civili drept societar afaceri infracțiuni comerciale expertiză medico-legală autograf Lupașcu, Radu Petru legislație comercială română instanță supremă Société Française pour le Droit International autorizații de urbanism protecție juridică răspundere contravențională Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg studii 1994-2007 profesor gălățean societăți în comandită dreptul proprietății intelectuale dreptul securității sociale jurisprudență în dreptul familiei minori (drept) contracte civile -- tipuri practică judiciară adnotată drept civil -- contracte speciale drept penal -- studii teoria dreptului civil drept procesual culegere de hotărâri judecătorești culegere de jurisprudență acte administrative procedură civilă română 2003-2006 dezbateri drept comparat moștenire legală moștenire testamentară testament etapele partajului coproprietate -- tipuri protecția creditorilor calitate procesuală pasivă proces civil -- reprezentarea părților incompatibilitate drept internațional privat -- practică judiciară fapte juridice (drept civil) modele industriale drept de autor și drepturi conexe Consiliul Superior al Magistraturii răspundere materială reforme juridice Uniunea Europeană (U.E.) teoria taxelor judiciare drept civil - obligaţii - România - 2008-2010 - practică judiciară obligații -- drept civil venituri - cheltuieli organe de control - activități independente spălarea banilor - prevenire - sancționare impozitare venituri anchetă penală - ghid arbitraj acțiuni privind persoana fizică legislaţie Uniunea Europeană metodologie sociologia dreptului decizie judecătorească drept civil 2000 practică judiciară -- dreptul familiei contracte de donație contracte de închiriere a locuinței drept de proprietate practică judiciară în dreptul muncii 1999-2002 administrație publică dreptul funcției publice prescripție -- drept civil Curtea Supremă de Justiție (România) drept privat persoană fizică prescripție extinctivă proba soluții (drept civil) drept civil II comercianți obligații comerciale infracțiuni contra libertății individuale curs universitar drept comunitar infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală drept procesual penal general legislație comercială asigurări drept civil III căi de atac (avocatură) culegere de acte procedura reorganizării judiciare repertoriu 1994-2006 revistă de drept penal 2001-2003 drept funciar minori contractul de locațiune contractul de antrepriză spețe -- drept civil transport maritim drept civil - contracte infracțiuni -- drept penal dreptul concurenței drept notarial texte comentate competență generală competență teritorială hotărâri judecătorești consum ilicit de droguri cercetare penală Asia Orientală măsuri preventive jurisprudență C.E.D.O. decizii în interesul legii recuzare participanții la procesul civil insolvență Legea nr. 85/2006 legea insolvenței proprietate intelectuală (drept de autor) dreptul de autor magistrați 2000-2002 revizuirea -- drept procesual civil nulitate -- drept procesual civil jurisprudenţă proprietate dobânzi - penalităţi procedura audierii - drept -- România ordonanță de plată infracţiuni speţe autorizație de construire drept civil - România - legislaţie comentată naționalizare (drept civil) reziliere criminalitate economico-financiară societăţi comerciale stat măsuri de siguranță regulament Uniunea Europeană parlament european
 
Modificare parolă