drept internațional

Subiect Tematic: drept internațional
Lucrări: 5 lucrari in 297 publicatii in 3 limbi
Subiecte
readmisia străinilor dreptul copilului organizații internaționale arbitraj intern competență arbitrală tratate internaționale 1877-1878 1914-1918 drept consular Curtea Europeană a Drepturilor Omului Consiliul Europei (Strasbourg) drept penal român Constituție (România 2003) Europa instituții comunitare titlu nou 2010 drept comunitar general cadru didactic la Univ. "Danubius" crearea comunităților europene asistență consulară relații consulare protecția drepturilor omului traducere din lb. fre dreptul internațional al mediului norme conflictuale (drept internațional privat) persoană fizică (drept internațional privat) legislație românească autor gălățean protecția internațională a drepturilor omului infracțiuni internaționale principii de drept internațional paneuropenism copii -- statut juridic drept internaţional public cooperare internațională colocviu doctrină instituții de drept privat discriminare identitate europeană drept român drept românesc stare de urgență drept public comunitar funcționari publici 2001 apatrizi drepturi cetățenești politici comunitare instrumente juridice comunitare politică economică parteneriate militare seminarii principii jurisprudență europeană extrădare procedură civilă sechestru asigurator protecția minorităților opinie publică internațională acorduri de cooperare miniștri de externe ai României protecție alternativă protecție cumulativă drept comunitar social securitate internațională INTERPOL istoria antică a dreptului - autoevaluare drept diplomatic şi consular drept penal autoacuzație acorduri internaționale protecţia copilului - dreptul familiei - România dreptul familiei contracte comerciale internaționale suveranitate teritoriul în dreptul internaţional război bunuri culturale tratate -- drept internațional drept internațional cosmic tratate O.N.U. organizarea arbitrajului drepturile omului ghid juridic drepturi și libertăți Consiliul Europei constituție (România) drept procesual civil dicționar jurisdicție comunitară drepturi culturale drepturi economice drept instituțional comunitar izvoarele dreptului internațional Legea nr. 105/1992 persoană juridică în dreptul internațional drept internațional umanitar drept internațional spațial dreptul mării teritoriul de stat teritoriu (drept internațional) Organizația Internațională a Muncii drept comercial garantarea drepturilor și libertăților omului prezentare teoretică Uniunea Europeană -- drepturile omului relații economice internaționale ecologie organizații mondiale ghid legislaţie comentată drept la autodeterminare identitate națională identitate socială multiculturalism drept constituțional avocatul poporului personalitate juridică România stare de asediu Curtea Penală Internațională (Haga) Carta Națiunilor Unite spețe jurisprudenţă CEDO drept internaţional - drepturile omului - legislaţie Franța practică sec. 21 granițe românești Republica Moldova proprietate intelectuală străini -- condiție juridică drept internațional public - manual universitar spații maritime cooperare judiciară internațională procedura civilă Tratatul asupra Uniunii Europene 1354-1937 insule instituţii protecția copilului libertatea mărilor cutume integrare europeană -- România 1648-1947 democrație drept internaţional public ONU judecată arbitrală România diplomație bioetică drept internațional public jurisprudență Comisia Europeană manual universitar tipărit la Galați Carta Socială Europeană drept material drepturi civile sisteme europene (protecția drepturilor omului) dreptul tratatelor internaționale conflictul de legi persoană fizică în dreptul internațional privat conflictul legilor drept privat comparat drept social comunitar Codul european de securitate socială țări membre UE prezentare practică drepturi economice, sociale și culturale Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale dreptul transporturilor drept internațional comparat protecția juridică a drepturilor omului note curs drepturi politice curs comerț drept comercial român instituția calificării drept imobiliar legislație comentată teorie și jurisprudență finanțe comunitare obiectivele U.E. forțe armate -- statut juridic România -- condiția juridică a străinului terorism documente juridice internaționale expulzare readmisie 1918-2004 Insula Șerpilor drepturi acordate străinilor drept internațional -- instituții interguvernamentale organizații euroatlantice structură instituțională dreptul la tăcere carte românească 1922 drept - România declarații organizare statală drept administrativ aderare statut juridic populație suveranitate în dreptul internațional neagresiune forme de organizare politică război și pace drept internațional aerian drept internațional al mediului independență juridică informatizare cadru didactic la Universitatea "Danubius" Galaţi drept internațional tribunal arbitral 1918-1939 diplomație română dreptul tratatelor drept Convenția europeană a drepturilor omului 4 nov. 1950 drept european legislație constituția României curți de justiție doctrine juridice drept comunitar european comunitatea europeană organizații europene prezentare istorică personalitate gălățeană Uniunea Europeană -- instituții personal consular imunități consulare misiuni diplomatice (atribuții) drepturi garantate Uniunea Europeană dreptul internațional al drepturilor omului drept internațional privat cetățenie război -- drept internațional drept social legislație socială drept internațional al afacerilor Convenția de la Viena tratate (drept) organizații interguvernamentale protecţie juridică C.E.D.O. drepturi și libertăți fundamentale ale omului spații internaționale organizaţii internaţionale drept internaţional privat minorități proces civil instituţii internaţionale O.S.C.E. legislație internațională tranzacții comerciale drept intern documente instituții juridice politici sectoriale izvoare 2001-2002 jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului legislaţie drepturi reale popoare politică internaţională putere națională legislație comunitară drept social european drept internațional economic instituțiile comunităților europene șefi de stat acorduri provizorii rețele de telecomunicații radiocomunicații libertate de navigație navigație maritimă pozitivism juridic teoria dreptului drept roman politică culturală nulitate jurisdicție penală securitate regională fond Galaţi competență juridică tratate politice România (drept internațional) interpretarea tratatelor teoria generală a interpretării tratatelor tipuri de ordine (drept internațional) izvoarele dreptului comunitar Consiliul Uniunii Europene funcții consulare oficii consulare relații diplomatice drepturi sociale subiectele în dreptul internațional soluționarea diferendelor internaționale persoană juridică (drept internațional privat) note de curs regimul juridic al străinilor jurisdicție organizații internaționale interguvernamentale drept internațional -- subiecte contencios internațional libera circulație a persoanelor instituțiile U.E. instituții sociale internaționale tratate comunități europene politică internațională documente juridice legislație europeană drepturi civile și politice menținerea păcii drept maritim practică judiciară autonomie locală identitate religioasă instrumente juridice internaționale răspundere comerț internațional concurență comercială relații externe proprietate imobiliară armată teste practică judiciară -- drept internațional privat culegere drepturi de procedură repatriere culegere de decizii drept internațional privat - drepturile omului - manual universitar drepturi fundamentale proceduri pace traducere din lb. eng 1500-1995 relații internaționale obligații contractuale cooperare interguvernamentală organizații internaționale -- clasificare istoria medievală - autoevaluare regim juridic - teritorii submarine culpabilitate (drept penal) studii compartive globalizare regim juridic putere legislativă teritoriu de stat mijloace juridice neutralitatea statelor negocieri eutanasia delincvență juvenilă Organizația Națiunilor Unite convenție de arbitraj hotărâre arbitrală procedură arbitrală politică externă drept diplomatic cercetare medico-legală minorităţi naţionale convenții internaționale drepturile cetățenilor dicționar monolingv doctrina interpretării tratatelor Elveția Italia jurisdicție internațională tipuri de drept internațional caiet de seminar Comunitatea Economică Europeană Curtea de Conturi a Uniunii Europene fond Galați instituții europene privilegii consulare ambasade corespondență diplomatică N.A.T.O. norme conflictuale Carta O.N.U. principiile dreptului internațional exerciții pentru seminar acte internaționale norme juridice -- drept internațional convenții europene (drept social) comerț internațional (drept) drept penal internațional Convențiaa de la Viena Legea nr. 590/2003 drept portuar federalism și minorități drepturile omului - protecţie juridică internaţională protecţie juridică internaţională drept penal comparat regim juridic (stare de asediu) tratat Carta Internațională a Drepturilor Omului cărți funciare charta europeană reglementări interne drept comercial comunitar administrarea justiției comunitare Statutul Curții Internaționale de Justiție acorduri -- NATO SOFA -- PFP SOFA izvoarele dreptului internațional public drept -- România drepturile creditorului măsuri asigurătorii drept internațional contemporan sisteme de protecție a minorităților naționale bună vecinătate secret comercial -- protecție juridică străini (drepturi) Curtea Internațională de Justiție patrimoniul umanității 1920-1946 fond vechi biografii rezoluții coduri asigurări maritime instituții de drept legislația muncii dreptul războiului cultură acorduri culturale încheiere tratate internaționale dreptul organizațiilor europene dreptul contenciosului internațional dreptul securității internaționale relații comunitare agricultura Uniunii Europene acte juridice protecţia mediului instituții internaționale arbitraj internațional convenții europene drepturile fundamentale ale omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg curți internaționale Constituția României (2003) drept procesual civil internațional dicționar român terminologie diplomatică drept public jurisprudență internațională nulitatea în dreptul internațional Uniunea Europeană (U.E.) profesor gălățean relații publice dreptul internațional penal răspundere -- drept internațional public OUG nr. 194/2002 drept internaţional - manual universitar subiecte (drept internațional) drept internațional fluvial drept umanitar populația statelor drept comparat drept social român Carta socială europeană drept comercial internațional tratatul internațional legislaţie mediul înconjurător protecția mediului înconjurător Société Française pour le Droit International identitate culturală drepturile minorităților drept constituțional comparat protecție juridică sistem jurisdicțional internațional drept administrativ comunitar drepturile omului -- evoluție tratat universitar drept procesual culegere de hotărâri judecătorești sinteze Declarația Universală a Drepturilor Omului libertate individuală libertăți colective libertate sechestru judiciar dreptul minorităților autodeterminare națiune moralitate putere politică Cadrilater organisme internaționale istoria dreptului românesc răspundere internațională Curtea de Justiție a Comunităților Europene(CJCE) [2000] liste 1938 Uniunea internațională a telecomunicațiilor port naval aplicarea legii egalitate în drepturi coexistență pașnică perioade istorice protecţia bunurilor culturale sesiune de comunicări drept internaţional maritim S.U.A. CEDO drepturi protejate drept civil Conferința de pace de la Paris jurisprudenţă hotărâri C.E.D.O. drept comunitar drept internațional penal integrare europeană Parlamentul European Uniunea Europeană (instituții) jurisprudență (drepturile omului) dreptul organizațiilor internaționale conflicte de jurisdicții curs universitar regimul străinilor în România aplicarea legii străine soluții conflictualiste dreptul națiunilor răspundere -- drept internațional drept public internațional răspunderea în dreptul internațional drept privat dreptul internațional al mării familie - drept - România minorități naționale -- drept internațional formarea dreptului reglementarea diferendelor populația în dreptul internațional parlament european jurisprudență C.E.D.O. acces la justiție categorii de drepturi Consiliul drepturilor omului surse, instituții, proceduri protecție juridică în România Comisia Europeană a Drepturilor Omului drepturile omului drept funciar naționalitate reglementări internaționale politică concurențială politică monetară relațiile externe comunitare dreptul relațiilor economice internaționale 1998-2002 1999-2002 drept național garantarea libertăților diplomaţie teorie drept comercial comparat drept privat internațional obligații comerciale protecție conflictuală protecție contractuală -- secret comercial răspundere civilă delictuală -- secret comercial drept comparat -- regimul străinilor combaterea terorismului legitimă apărare Curtea Europeană a Drepturilor Omului -- Strassbourg administrație europeană jurişti - biografii - România imunitate (drept) imunitate (drept) Malvine relaţii internaţionale drepturile omului - Europa dreptul telecomunicațiilor transport maritim principii fundamentale dreptul păcii artă monumente istorice instituții specializate ale O.N.U. convenţii raport securitate procedura în faţa CEDO
 
Modificare parolă