dreptul familiei

Subiect Tematic: dreptul familiei
Lucrări: 1 lucrari in 224 publicatii in 2 limbi
Buletinul jurisprudenței : 2002] ; Drept civil ; Dreptul familiei ; Dreptul muncii ; Drept procesual civil^; Culegere de practică judiciară de: Bejinaru Mihoc, Georgeta; Curtea de Apel Brașov; Fețeanu, Laura; Lohănel, Mihai (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 2002-2003^; Culegere de practică judiciară în materie civilă de: Cotora, Mihaela; Curtea de Apel Craiova; Cumpănașu, Maria; Drăguț, Nela (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 2000^; Culegere de practică judiciară de: Andreieș, Viorel Virgil; Curtea de Apel Cluj; Bodea, Ligia Rodica; Brehar, Lucia (Text tipărit)
Avocatul familiei de: Puşcă, Benone (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 1999 de: România. Curtea Supremă de Justiție (Text tipărit)
Adopția : Protecția și promovarea drepturilor copilului de: Filipescu, Andrei I.; Filipescu, Ion P. (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 1998 de: România. Curtea Supremă de Justiție (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 1998^; Culegere de practică judiciară de: Bodea, Ligia Rodica; Curtea de Apel Cluj; Buta, Gheorghe; Motoarcă, Grigore (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : Culegere de decizii pe anul 2004 de: România. Înalta Curte de Casație și Justiție (Text tipărit)
Adopția și protecția copilului aflat în dificultate de: Filipescu, Ion P. (Text tipărit)
Subiecte
dreptul familiei societăți comerciale drept penal special 1999 drept penal drept penal român căsătoria în situații speciale coduri de legi decizii ale Curții de Apel titlu nou 2010 mandatare 1966 1971 1974 drept cooperatist agricol 1984 dreptul familiei -- teorie și practică instituții de dreptul familiei procedură civilă familie taxe de timbru taxe extrajudiciare de timbru acțiuni în justiție sancțiune juridică copii -- statut juridic obligații 2001 cărți în limbi străine cărți străine dreptul copilului căsătorie -- dreptul familiei contracte (drept) legislație civilă regimuri matrimoniale 2006 practică administrativă doctrină Europa 1994-1998 partajul bunurilor comune drepturile copilului -- Convenția de la Haga afinitatea filiație (genetică) drept civil francez acte juridice (drept civil) proceduri speciale 2005 dreptul muncii și securității sociale bunuri dispoziții procedurale moștenire - moștenire testamentară - teste grilă întreținere efecte principii înfiere dreptul familiei - România - manual universitar protecţia copilului - dreptul familiei - România autoritate părintească acțiuni personale promovarea drepturilor copilului protecția copilului drept procesual civil drept comercial drept penal general practică judiciară civilă cereri judiciare căsătorie și divorț familie (drept) codul familiei 1958 1969 ghid ghidul juristului taxe judiciare de timbru examene de licență drept -- filosofie drept comparat (psihiatrie) îndreptar hotărâri judiciare divorț Legea nr. 105/1992 modele de contracte convenții internaționale (regim matrimonial) regimuri matrimoniale -- clasificare drept de moștenire practică drept român -- adopții drepturile omului 1993-1998 spețe juridice execuție testamentară jurisprudență civilă lucrare pentru studenți obligații civile drept de proprietate intelectuală Franța sulta -- partaj judiciar adopția procedura civilă litigii patrimoniale filiație din adopție funcții cooperare judiciară civilă - jurisprudență acţiuni civile acțiuni reale ordonanță prezidențială tribunale manual universitar România avocați drepturi civile drept administrativ drept procesual penal decizii de speță drept bancar drept vamal dreptul transporturilor jurisprudență practică judiciară în dreptul familiei activitate notarială drept comercial român drept contravențional căsătorie (drept comparat) legislație civilă și religioasă 1953-2007 contract de mandat comercial decizii ale tribunalului suprem 1957 1960 1977 fond funciar asigurări sociale rudenia drepturile mamei drept locativ instituții de drept civil bioetică medicină legală psihoză (istoric) căi de atac modele de cereri educație (dreptul copilului) drept succesoral legislația adopției Curtea Constituțională bunuri comune statutul social copilului procedura divorțului drept ereditar modele de acte procedurale regim matrimonial - reglementări drepturi și obligații carte românească socialism hotărâri judecătoreşti teoria generală a obligațiilor regionalizare cod penal adopție internațională drept 1997 drept financiar drept fiscal drept internațional privat justiție contencios fiscal istoria căsătoriei și divorțului legislație decizii penale 1956 1961 1976 1987 2000-2001 dreptul de proprietate prezentare istorică modele de acțiuni România (dreptul familiei) norme juridice (dreptul familiei) filiație drept procesual civil român modele persoană fizică (drept civil) școli juridice nozologie executare silită drepturi reale 2001-2002 moștenire (drept civil) dreptul familiei -- drept comparat căsătorie civilă C.E.D.O. decizii ale Curții Constituționale desfacerea căsătoriei autoritate parentală licență persoane fizice 2004 Legea nr. 274/2004 comentarii adopție coduri - dreptul familiei - România testamente legislaţie nulitatea căsătoriei dreptul la alocație drept internaţional privat ocrotire minor drept internațional adopție drepturile copilului apărare contencios administrativ culegere de decizii practică judiciară 2002 practică judiciară procesuală civilă codul familiei - România coduri adnotate împuternicire (avocat) 1959 1963 1964 1972 1978 1986 paternitate căsătorie drepturile soției subiecte -- dreptul familiei contracte comerciale drept (tipuri) iresponsabilitate (criminologie) proprietate industrială (drept) convenții divorțul cu element străin cereri (drept) procedură penală Curtea de Apel ocrotirea copilului protecția minorului soți străini convenție matrimonială stare civilă drept comparat -- adopții adopții -- convenții internaționale căsătorie religioasă livretul de familie jurisprudență -- dreptul familiei litigii de muncă partaj succesoral partaj judiciar donații minori -- dreptul familiei lucrări de masterat persoane juridice Legea nr. 273/2004 raporturi patrimoniale între părinți și copii jurisprudență -- drept succesoral obligație legală de întreținere desfacere acte notariale culegere de practică judiciară dreptul muncii călăuza juristului contencios administrativ român coduri contracte mandat 1965 drept agrar-cooperatist 1975 1979 1980 1981 obligații (drept) căsătorie (dreptul familiei) dreptul familiei -- prezentare istorică culegere de spețe ocrotirea minorului drept procesual penal român timbru judiciar contracte civile curs pentru licență curente juridice psihiatrie drept contencios administrativ 2003-2004 1990-1992 raporturi patrimoniale între soți convenții internaționale tutelă tratat caiet de seminar hotărâre de partaj căsătorie - dreptul familiei tipuri de testamente fond vechi 1889 cereri şi acţiuni în justiţie rudenie - filiație homosexualitate posesie filiaţie filiație firească donație drept civil - cod - România cod libera circulație 1994 1996 1998 drept civil român procedură civilă română procedură de exequatur acțiuni (drept) Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg iubire și sexualitate în căsătorie legislația familiei dreptul familiei legi speciale contract de mandat 1967 1970 succesiuni asigurării sociale succesiuni şi moşteniri - dreptul familiei - România proceduri speciale (drept procesual civil) statute (societăți comerciale) drept (științe auxiliare) filosofia dreptului expertiză psihiatrică legislaţie obligații -- drept civil dreptul proprietății intelectuale modele de contracte (codul muncii) minori (drept) obligații de întreținere protecție juridică testament dreptul securității sociale nulitatea în dreptul familiei jurisprudență în dreptul familiei 2007 test de paternitate încredințare minor asistență medicală reforme juridice raportul juridic civil procedura adopției Registrul național pentru adopții moștenire legală moștenire testamentară etapele partajului coproprietate -- tipuri protecția creditorilor lege ferenda patrimoniu (dreptul familiei) relațiile de familie filiație - dreptul familiei întreținere obligație legală drept succesoral - România - manual universitar legi drepturile minorităților partaj ocrotire egalitate în drepturi poprire instanță adopție internă avocat drept civil drept notarial 2000 practică judiciară -- dreptul familiei procedura de exequatur carte pentru juriști decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție România (codul familiei) contract de mandat civil decizii civile 1968 1973 1982 1983 1985 drept de proprietate practică judiciară în dreptul muncii curs universitar contracte speciale (drept civil) persoană fizică schizofrenie protecție juridică în România repertoriu curatela teorie 1990-2003 dreptul concurenței concubinaj -- dreptl familiei hotărâri C.E.D.O. pactul civil de solidaritate spețe -- drept civil regim matrimonial jurisprudență C.E.D.O. decizii în interesul legii rudenie modele de cereri procedurale familie - drept - România legat testamentar minori succesiune ordonanţă preşedinţială maternitate convenţii cursuri hotărâri judecătorești dreptul de autor legitimă apărare
 
Modificare parolă