contabilitate

Subiect Tematic: contabilitate
Lucrări: 11 lucrari in 431 publicatii in 3 limbi
Bazele contabilității : CSID de: Crețu, Carmen Mihaela (Text tipărit)
Bazele contabilității de: Luca, Iamandi; Mazarachi, Chimon (Text tipărit)
Contabilitate managerială de: Călin, Oprea; Man, Mariana; Nedelcu, Monica-Viorica (Text tipărit)
Bazele contabilității de: Criveanu, Maria; Trandafir, Dan (Text tipărit)
Bazele auditului financiar de: Sandu, Gheorghe (Text tipărit)
Analiza bilanțului contabil de: Georgescu, Nicolae (Text tipărit)
Bazele contabilității de: Bojian, Octavian (Text tipărit)
Partea 1 de: Crețu, Carmen Mihaela (Text tipărit)
Bazele contabilității de: Răduți, Angela (Text tipărit)
Subiecte
contabilitate financiară titlu nou 2010 cadru didactic la Univ. "Danubius" învățământ la distanță funcționarea conturilor ciclu contabil documente contabile plan de conturi autor gălățean contabilitatea activelor imobilizate contabilitatea de gestiune normalizare contabilă management contabil agenți economici Ordinul nr. 95/2006 Ordinul nr. 1230/2006 contabilitatea decontărilor index de conturi bilanțul contabil în instituțiile publice guvernanță corporativă societăți comerciale teste grilă (contabilitate) ghid practic legislația microîntreprinderilor contravenții amortizarea capitalului dicționar englez curente reformiste diagnosticarea întreprinderii managementul performanței performanța întreprinderii cheltuieli publice societăți de leasing contabilitatea instrumentelor financiare -- concepte evaluarea activelor financiare tratamente contabile reformă 2010 Belgia contabilitate IFR/IAS Europa marketing contabilitate -- practică mărci contabilitate (reglementări juridice) ghid profesional înregistrări contabile auxiliar curricular traducere din lb. fre expert contabil audit contabil statut profesional -- contabilitate principii Standarde Internaționale de Calitate management comercial strategii legislație românească norme contabile internaționale situații financiare - standarde de contabilitate reglementări contabile - România - 2010 - legislație TVA finanțe publice instituții publice (contabilitate) - teste grilă credite europene raportare financiară active imobilizate stornare Plan General de Conturi stoc agricultură lichidare asociații de proprietari organizații internaționale control intern audit de calitate excluderea asociaţilor nonasigurare standarde internaţionale amortizare autobiografie întreprinderi mici şi mijlocii dicţionar englez-român analiza bilanțului analiză economie prezentare teoretică riscuri financiare audit financiar bazele contabilității evaluare în contabilitate lucrare pentru studenți analiza conturilor conturi exercițiu financiar conturi -- norme metodologice de utilizare activitate financiar-contabilă -- formulare buget public controllingul în domeniul costurilor managementul costurilor teste de evaluare monografie contabilă contabilitate aplicată costuri teste grilă contabilitate generală costuri de producție contabilitatea veniturilor contabilitate -- partidă dublă contabilitate -- partidă simplă Ordinul nr. 1214/2006 Ordinul nr. 2001/2006 venituri contabilitate de gestiune internă standarde internaționale (contabilitate) contabilitatea creditelor bugetare reglementări bancare conturi anuale prețuri dicționar Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 lexicon contabil gestiune financiară ghid asociații instituții financiar risc de lichiditate globalizare financiară instrumente financiare -- cerințe IAS 32 instrumente financiare -- prevederi IFRS 7 manual de metodologie proprietate intelectuală Franța strategia firmei evaluarea investițiilor cercetare-dezvoltare desene drept de autor administrarea afacerilor comunități locale organizare contabilă comerț exterior etică profesională -- contabilitate Regulamentul C.E.C.C.A.R. impozite și taxe finanțarea întreprinderii bazele contabilității - manual universitar dicționar român-francez-englez obligații fiscale contabilitatea afacerilor Finance Managerial accounting segmente operaționale istoric evoluție economie socială contabilitatea producției retragerea asociaţilor prescripție autor gălăţean metode de consolidare omogenizare financiară bilanț contabil diagnostic financiar-contabil ghid teoretic și practic manual universitar audit financiar 2006 tipărit la Galați contabilitate practică contabilitatea instituțiilor publice calculația target-costing sisteme de calculație a costurilor impozite România contabilitate -- teste grilă sistem informațional investiții contabilitate curentă contabilitate financiară românească contabilitatea lichidării societățtilor comerciale control comerț bugetarea costurilor contabilitatea cheltuielilor și veniturilor contabilitatea decontărilor cu terți contabilitate comparată contabilitate dublă legislație comentată formulare și registre directive europene (contabilitate) economie de piață venituri bugetare finanțarea instituțiilor publice comerț (contabilitate) contabilitate comercială leasing contabilitatea fondurilor instituției audit financiar contabil control financiar-contabil instrumente financiare -- performanțe organizații cont de profit imobilizări necorporale ordine audit -- comparații Germania cercetare active corporale bazate pe relații brevete de invenție dreptul de imagine standardizarea auditului intern securizarea sistemelor informatice sisteme informatice teoria contabilității politici contabile proceduri contabile sistem bancar românesc practici contabile Standarde Internaționale de Educație deontologie profesională diagnostic managementul producției Standarde Internaționale de Audit și Certificare strategii contabile O.M.F.P. nr. 2861/2009 fonduri europene taxe gestiune fiscală - România - manual universitar contabilitate - evaluare drept locativ situaţii financiare fond de rezervă asigurări sociale de stat buget de stat cheltuieli (analiză) tipărit la Galaţi contracte de asigurări cont de stocuri cont de terți provizoane erori contabile profit reinvestit creanțe documente financiar-contabile statistică tipuri de organizații fuziune reglementări spălarea banilor dizolvarea societătilor comerciale cod etic - profesionişti contabili IPSAS standarde - contabilitate imobilizări corporale management contabilitate evaluarea întreprinderii -- diagnostic financiar-contabil deontologie -- contabilitate control de audit contabilitatea întreprinderii personalitate gălățeană lucrare pentru studenți, contabili contabilitatea datoriilor prezentare istorică modele manual de contabilitate bănci calculația costurilor - aplicații informatice analiza calculației costurilor calculația pe feluri de costuri finanțe fiscalitate legislație taxă pe valoarea adăugată contabilitate -- proceduri contabilitate de gestiune cheltuieli indirecte expertiză contabilă contabilitate simplă contabilitate românească operațiuni cu titluri contabilitate -- teorie consolidarea conturilor instituții publice (gestiune financiară) managementul riscului control financiar management contract de leasing istoria contabilității licență cont de pierdere contabilitatea asigurărilor daune reorganizarea societăților comerciale plan contabil metodologie contabilă evaluarea patrimoniului investiții imateriale organizații non-profit operațiuni interbancare Standarde Internaționale de Etică contabilitate de inflație (modele) benchmarking audit -- standarde cadru didactic la Universitatea "Danubius" din Galaţi comerţ - România - revistă executare silită impunere contabilitate publică - manual universitar document justificativ execuție bugetară creanţe turism finanţe fond Galaţi exploatarea resurselor minerale evidență contabilă fond comercial IAS 41 „Agricultura” sancțiuni internaționale situații financiare anuale drept active fixe promovare (marketing internațional) managementul informaţiei ghid de aplicare Standarde Internaționale de Reglementare Standarde Internaționale de Contabilitate întrerinderi asociate limba engleză pentru economiști diagnostic financiar studii de caz traducere din lb. eng planificare audit metoda contabilității contabilitatea activelor contabilitatea capitalurilor situații financiare balanță (contabilitate) conturi contabile inventarierea registre de contabilitate -- modalități de control contabilitatea operațiunilor bancare societăți bancare control fiscal evaziune fiscală sistem fiscal monografii contabile teste grilă rezolvate rapoarte financiare control de gestiune gestiune bugetară metode de contabilitate contabilitate (asociații și fundații) contabilitate (legislație) contabilitatea agenților economici Ordinul nr. 293/2006 registre de contabilitate operațiuni bancare operațiuni cu clientela valori imobilizate O.M.F.P. nr. 1917/2005 buget public național turism (contabilitate) contabilitate (turism) comerț internațional sancțiuni contravenționale teorie organizațională contracte de leasing structuri administrative globalizare norme contabile armonizare contabilă internațională audit -- terminologie 2006-2007 bilanț creditare risc de creditare evaluarea datoriilor financiare operațiuni de acoperire a riscurilor audit intern -- informatizare expertiză contabilă -- tehnică plan de afaceri contabilitate -- reglementări legislație europeană lichidarea societăților comerciale standarde internaționale (raportare financiară) active necorporale programe de audit intern tehnici contabilitate internațională servicii contabilitatea instituțiilor bancare fiscalitatea întreprinderii contabilitate de inflație contabilitate financiară -- standarde cenzor standarde de audit intern tratat de contabilitate standarde de evaluare internaționale conducere previziune financiară -- conducerea întreprinderii bazele contabilității - studii de caz accize contabilitate financiară - teste - manual universitar bazele contabilității - teste - manual universitar istoria sistemului bancar - România Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) asigurări sociale de sănătate trezorerie alimentație publică (analiză statistică) standarde internaționale principii contabile principii fiscale structuri Federația Internațională a Contabililor contabilitate financiară - manual universitar agricultură românească structuri organizatorice prevenirea terorismului angajament sector public operaţiuni intrabancare operațiuni de trezorerie reevaluare depreciere informatică sisteme informatice de gestiune WinMentor limba engleză învăţarea limbii - limba engleză - manual termeni financiari performanțe financiare standarde audit intern fond Galați probleme documente contabile de sinteză patrimoniu decontări internaționale (bilanțuri) contabilitate bancară contabilitate analitică bazele calculației costurilor etică reglementări contabile societăți comerciale (contabilitate) control bugetar metode de calculație a costurilor contabilitatea imobilizărilor contabilitatea trezoreriei control economico-financiar Ordinul nr. 556/2006 Ordinul nr. 1121/2006 reglementări contabile (armonizare) întreprinderi activitatea financiar-contabilă capitaluri proprii instituții de credit patrimoniul instituțiilor publice instituții publice întreprinderi (contabilitate) manual contabilitatea finanțării instituțiilor publice reglementări interne gestionarea fondului de rulment contabilitatea microîntreprinderilor amortizări fiscale dicționar de contabilitate dicționar monolingv doctrine financiar-contabile gestiunea afacerilor analiză economico-financiară finanțele întreprinderii impozit pe profit audit statutar etică -- audit raport de audit instituții financiare nebancare organizații cooperatiste de credit risc de țară profit rentabilitate situație financiară Comunitatea Economică Europeană internet audit intern -- metodologie aplicații practice contabilitatea în partidă dublă contabilitate aprofundată divizarea societăților comerciale leasing financiar comerț interior tranzacții economice organizarea contabilității de gestiune sistem bugetar firmă contabilitate -- doctrine contabilitate -- statut inflație (teoria economică) contabilitate (impozitarea profitului) standarde de contabilitate reglementarea situațiilor financiare contabilitatea instituțiilor publice - România - manual universitar impozit pe profit - metodologie de calcul - studiu de caz convergență contabilă O.M.F.P. nr. 3055/2009 contabilitate agricolă - studii de caz fiscalitate - teste grilă cadru didactic la Universitatea "Danubius" contabilitate bancară - teste - manual universitar contabilitate fundamentală Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) teoria intenției asociații de locatari contravenţii inventariere de bază mecanism contabil elemente patricmoniale partidă dublă capital decontări regim valutar transfer de active contabil autorizat misiune de asigurare derecunoaștere CECCAR - ghid de aplicare controlul calității perimetru de consolidare termeni economici analiză financiar-contabilă audit intern -- norme metodologie auditor cod etic bazele auditului financiar probe în audit profesor gălățean venituri - cheltuieli calculația costurilor costuri (contabilitate) calculația costurilor - sistem informațional consultanță fiscală contabilitatea stocurilor studiu de caz contabilitate și inflație calculația costurilor -- metode sinteze probleme cu soluții Ordinul nr. 1649/2006 legislație contabilă organizarea contabilității financiare imm contabilitatea societăților comerciale conturi bancare directive europene contabilitatea finanțărilor venituri extrabugetare buget drept contabil turism îndrumar practic contabilitatea de inflație contabilitatea mijloacelor bănești la instituțiile publice microîntreprinderi leasing (contabilitate) sistem de bugete analiză financiară contabilitate anglo-saxonă sisteme contabile comparate evaluarea controlului intern standarde -- contabilitate fundații operațiuni de leasing risc de piață piețe financiare internaționale expertiză contabilă -- organizare afaceri dreptul proprietății intelectuale legislație -- contabilitate fuzionarea societăților comerciale 1990-2007 contabilitate -- concepte contabilitate europeană sisteme contabile S.U.A. modele industriale audit public intern finanțe-contabilitate dizolvarea întreprinderilor inflație contabilitate consolidată societăți de asigurări managementul firmei contabilitatea firmei Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați Standarde Internaționale de Audit întreprinderi -- organizare societate comercială trezoreria întreprinderii strategii financiare Legea nr. 82/1991 IMM dicționar poliglot creanțe bugetare performanţă financiară guvernanța întreprinderii balanță de verificare evaluare contabilă - politici contabile corporații cadru didactic la Universitatea Danubius obligaţi contractuale - România investiții pe termen scurt producție imobilizări activități economice subvenții guvernamentale metodologie fuziunea societăților comerciale asigurare informaţii financiare instrumente financiare ghid entităţi publice - control - România dicționar bilingv conturi de gestiune aplicații audit contabilitate managerială evaluare credite bugetare trezoreria finanțelor publice curs universitar etică profesională caiet de aplicații contabilitatea fluxurilor de trezorerie contabilitatea provizioanelor contabilitatea terților contabilitate publică gestiune fiscală Ordinul nr. 40/2007 Ordinul nr. 70/2006 gestiune contabilitatea cheltuielilor denominare credit contabilitatea cheltuielilor bugetare instituții publice (contabilitate) asigurări sistem contabil reglementări internaționale finanțarea firmelor gestiunea instituțiilor publice responsabilitate contabilă management control controlling evaluarea întreprinderii academism administrație publică ghid de contabilitate impozit cu TVA lucrări practice sisteme informaționale sistem financiar-contabil riscuri contabilitate financiară -- norme instrumente financiare -- clasificare management financiar managementul contabilității Marea Britanie situații financiare -- metodologii branduri dreptul de autor evaluarea activelor necorporale managementul afacerilor metode financiar-contabil Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 politici fiscale resurse umane contabilitate -- standarde practică fiscală impozit pe venit sistem fiscal român creanțe fiscale contribuabil-- gestiune fiscală conturi - contabilitatea întreprinderii Corporations cont de capital interpretare comerţ divizare societăţi comerciale impozit amânat acte de terorism contabilitatea rezultatelor resurse umane (afaceri) motivația muncii carieră profesională investiții financiare proces bugetar venituri și cheltuieli produse informatice exerciţii de limba engleză limba engleză pentru manageri
 
Modificare parolă