drept de proprietate

Subiect Tematic: drept de proprietate
Lucrări: 182 lucrari in 84 publicatii in 1 limbi
Drept civil : Drepturile reale principale de: Lupulescu, Dumitru (Text tipărit)
Drept civil : teste grilă^; jurisprudență relevantă ; spețe; note de curs; drepturile reale principale de: Boroi, Gabriel; Anghelescu, Carla Alexandra; Pivniceru, Mona-Maria; Rădulescu, Tudor Vlad (Text tipărit)
Curs de drept civil : Teoria generală a obligațiilor; Drepturile reale de: Turianu, Corneliu; Stancu, Gheorghe (Text tipărit)
Drept civil : Drepturi reale de: Toma, Mircea (Text tipărit)
Culegere de practică judiciară : 2000^ de: Canțăr, Elena; Curtea de Apel Craiova; Daha, Victoria; Drăguț, Costel (Text tipărit)
Drept civil : 2003-2004; Curs selectiv pentru licență; Instituții de drept civil de: Stoica, Veronica; Pușcaș, Nicolae; Trușcă, Petrică (Text tipărit)
Drept civil : Culegere de spețe; Dreptul de proprietate și alte drepturi reale de: Uliescu, Marilena; Ciutacu, Florin (Text tipărit)
Drept civil : Dreptul de proprietate și alte drepturi reale de: Filipescu, Andrei I.; Filipescu, Ion P. (Text tipărit)
Drepturile reale de: Bîrsan, Corneliu; Gaiță, Maria; Pivniceru, Mona-Maria (Text tipărit)
Subiecte
drept penal drept penal român dreptul familiei garanții obligații titlu nou 2010 publicitate imobiliară acte juridice (drept civil) Curtea Europeană a Drepturilor Omului Europa drept de proprietate comună proprietate publică superficie -- drept de proprietate curs selectiv pentru licență proceduri speciale căi de atac -- drept procesual civil căi de atac (drept procesual civil) societăți comerciale 2006 norme metodologice retrocedarea pădurilor cod civil român drepturi patrimoniale contracte de închiriere -- evacuare procedură civilă 2005 Legea nr. 18/1991 bunuri doctrină legislație civilă monografie proprietate socialistă drepturi imobile drepturi de creanță bunuri imobile definiție infracțiuni drept comercial drept procesual civil răspundere civilă spețe juridice spețe teste grilă funcții drept de moștenire modele de contracte obligații civile subiectele (drept civil) proprietate privată uz -- drept civil bunuri -- drept proprietate (drept român) obligații (drept civil) îndreptar jurisprudență -- drept de proprietate arbitraj comercial contracte speciale drept de moştenire drepturile omului jurisprudență civilă sinteze de jurisprudență drept de preempţiune - drept civil utilitate publică comerț exterior proceduri funciare accesiune drepturi reale imobiliare privatizare drept de administrare fond funciar România dezmembrămintele dreptului de proprietate contract de vânzare-cumpărare instituții de drept civil teoria generală a obligațiilor cauze rezolvate jurisprudență uzufruct drept bancar dreptul transporturilor legea caselor naționalizate Legea nr. 7/1996 cărți funciare -- structură --- principii proceduri -- cadastru legislație comentată drept imobiliar cadastru manual universitar bunuri moștenite (drept) taxe normă juridică prescripţie extinctivă cadastru funciar clasificare drept procesual penal modele de cereri protecția proprietarilor dreptul de proprietate drepturi reale fapte juridice licite patrimoniu -- drept civil drept jurisprudență -- drept civil drept de proprietate privată modele de acțiuni drept internațional privat dreptul de proprietate comună servituți drept procesual civil român proces civil executare silită drept fiscal jurisprudență comercială legislație proprietate asupra pământului decizii ale Curții Constituționale proprietate funciară raport juridic civil justiție legea fondului funciar retrocedarea terenurilor 2004 C.E.D.O. drept funciar -- comentarii expropriere acțiune în revendicare drept economic legislaţie 1995 contencios administrativ practică judiciară drept de proprietate publică uzucapiune drept de uzufruct drept de superficie drept de servitute contract de donație moștenire (drept) proprietate industrială (drept) jurisprudența Curții Constituționale contracte comerciale faliment judiciar proprietate imobiliară Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cod civil acțiune de revendicare fond funciar -- legislație despăgubire obligații contractuale bunuri mobile regim juridic forme proprietate personală situație juridică țigani sec. 18-19 culegere de practică judiciară dreptul muncii obligații (drept) contracte civile posesie (drept civil) culegere de spețe patrimoniu posesie drept de uz și abitație contract de locațiune abitație drept -- România apărarea dreptului de proprietate instituții de drept procesual civil cărți funciare Decretul-lege nr. 115/1938 comisii (dreptului de proprietate) creșterea proprietății curs pentru licență Legea nr. 10/2001 drept civil - bunuri - Franţa dezmembrăminte fiducia dreptul minorităţilor contracte succesiuni drept civil român acțiuni în revendicare Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg practică judiciară (drept de proprietate) actul juridic civil circulația juridică a terenurilor obligații -- drept civil raportul juridic civil drept cambial proprietate agricolă regulamente decizii România (agricultură) obligaţii civile legea cadastrului proprietate (economie) 2007 acțiune de evacuare cooperare internaţională restricție proprietate cooperatistă legislaţie modele de contracte (codul muncii) dreptul proprietății intelectuale drept de proprietate drept civil curs universitar drept civil II drepturi reale principale contracte civile (modele) coproprietate abuzuri 2001-2003 naționalizare (drept civil) drept funciar drept privat act juridic civil drept funciar român publicitate imobiliară -- legislație Uniunea Națională a Notarilor Publici din România drept patrimonial cadastru (legislație) bunuri - drept civil proprietate contract economic case naționalizate contract de arendare dreptul de autor
 
Modificare parolă