etică

Subiect Tematic: etică
Lucrări: 7 lucrari in 66 publicatii in 3 limbi
Relațiile publice de: Șerbănică, Daniel; Brătfălean, Nina (Text tipărit)
Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale de: Iamandi, Irina-Eugenia; Filip, Radu (Text tipărit)
Bazele economiei întreprinderii de: Toma, Sorin George (Text tipărit)
Noutăți în managementul public de: Androniceanu, Armenia (Text tipărit)
Introducere în aretologie : Mic tratat de etică de: Cozma, Carmen (Text tipărit)
Introducere în management^ de: Burciu, Aurel; Bostan, Ionel; Prelipcean, Gabriela (Text tipărit)
Subiecte
titlu nou 2010 comerț internațional -- etică instituții politice evoluție instituțională teorii economice cadru didactic la Univ. "Danubius" politică salarială management internațional inteligență artificială comportamentul consumatorului marketing funcționar public merchandising tehnici promoționale control intern servicii de asigurare societăți comerciale principii Standarde Internaționale de Calitate strategii de marketing management - sistem judiciar deontologie managerială deontologie (drept) administrație publică europeană natură umană fundamentalism liberatate materie biologică afectivitate Mass media emoții metode de evaluare justiţie socială conflict de interese mediu de afaceri drept penal al afacerilor război administraţie publică deontologie (funcționari publici) corupție (concept juridic) teste de evaluare afaceri economice internaționale -- etică instituții și prosperitate proprietate privată prosperitate economică decizie managerială managementul vânzării funcție publică relații politice audit financiar economie corporații transnaționale etică profesională -- contabilitate Regulamentul C.E.C.C.A.R. standarde internaționale (contabilitate) distribuție managementul afacerilor internaționale management judiciar infracțiuni funcții paradox politică neopozitivism muzică valori etice expertiză etică comisie de etică personalitate terapie teorii psihologie clinică comunități sec. 20 negociere ziariști manipulare practică cod deontologic (funcționari publici) contabilitate -- teste grilă sistem informațional management -- etică decizie relații cu mass media mass-media publicitate România comerț întreprinderi capitaliste manual universitar capitalism global economie mondială investiții Standarde Internaționale de Educație deontologie profesională control managementul situațiilor de criză tipărit la Galați drept administrativ norme morale bioetică științe naturale previziuni teorie politică logică judecată morală etica neuropsihică sociologie psihologie libertatea presei pragmatică socială participanți terapie prin joc terapie familială sistemică evaluare psihologică testare psihologică tulburări clinice psihologia educației organizații dreptul afacerilor răspundere penală organizații nonguvernamentale cercetare comunicare interculturală aculturalizare colonialism contabilitate contabilitate -- proceduri personalitate gălățeană managementul riscului management proces decizional sistem decizional Standarde Internaționale de Etică deontologie -- contabilitate legislație relațile cu presa tehnologii media bănci euro integrare monetară managementul poliției judiciare drept corupție funcție publică - administrație publică cod de conduită factori de normativitate materie macrofizică conștiință legislaţie jurnalism Biblie justiție relații sociale comportament contraproductiv mobbing supervizare de grup consilieri consiliere modele stat de drept educație interculturală responsabilitate deontologie (relații publice) situații financiare filosofie politică instituții economice etică în afaceri cultură organizațională management public control managerial evoluția managementului strategii de afaceri studii de caz traducere din lb. eng vânzare globalizare investiții străine directe transnaționalizarea firmei interviuri (presă) operațiuni bancare retail banking comunicare afaceri economice internaționale Ministerul Public - România conducere etică în afaceri - teste - România - manual universitar deontologie (drept) - funcție publică răspundere juridică holocaust deontologie meta-etică persuasiune decizie etică diagnoză organizațională psihologia copilului școli tehnici relații internaționale etică filosofie germană morală marketing -- etică strategie aretologie fond Galați tratat comunicarea managerială salarizare teorie și practică economia întreprinderii întreprinderi responsabilitate socială reglementări contabile etica muncii tactică (presă) instituții financiar-bancare cadru didactic la Universitatea "Danubius" funcție publică - deontologie - teză de doctorat cod de etică politizare funcţie publică cultură religie limbaj responsabilitate etică contracte estetică conduită civică lideri biografie cibernetică morală profesională egalitarianism supervizare competențe sociale norme de conduită administrație publică locală (România) spațiu public politică externă Kant, Immanuel calculația costurilor profesor gălățean managementul resurselor umane afaceri relații publice marketing direct turism audit financiar (România) studiu de caz IMM globalizare economică Standarde Internaționale de Audit riscuri bancare globalizarea afacerilor management etic -- organizații deontologie europeană conduită profesională deontologie funcţionar public filosofie ideologie filosofia dreptului moralitate subiectivitate valori morale consiliere de grup colectare date cod deontologic (psihologi) probleme etice competență profesională consimțământ dezvoltare comunitară metodologie umanitate instruire libertate cod etic constrângere morala politică curs universitar etică profesională administrație publică comercianți disciplina muncii Marea Britanie presă strategii (presă) credit afaceri internaționale management organizațional organizare judiciară birocraţie slugărnicie științe sociale știință informatică generală emotivism Ceaușescu, Nicolae N. istorie autodezvoltare psiho-socială comportament comportament organizațional psihoterapie modele de supervizare gândire sistemică economie digitală nazism corupţie instituţionalizată coduri etice -- fotojurnalism război biologic război chimic
 
Modificare parolă