drept civil român

Subiect Tematic: drept civil român
Lucrări: 119 lucrari in 158 publicatii in 2 limbi
Contracte civile de: Cojocaru, Aspazia (Text tipărit)
Drept civil : Drepturile reale principale de: Bîrsan, Corneliu (Text tipărit)
Contracte civile și comerciale de: Cărpenaru, Stanciu D.; Nemeș, Vasile; Stănciulescu, Liviu (Text tipărit)
Contracte civile : Teorie și practică judiciară de: Motica, Radu I.; Moțiu, Florin (Text tipărit)
Buletinul jurisprudenței : 1998^; Culegere de practică judiciară de: Bodea, Ligia Rodica; Curtea de Apel Cluj; Buta, Gheorghe; Motoarcă, Grigore (Text tipărit)
Drept civil : Dreptul de proprietate și alte drepturi reale de: Filipescu, Andrei I.; Filipescu, Ion P. (Text tipărit)
Drept procesual civil de: Tăbârcă, Mihaela (Text tipărit)
Civil Law de: Lefter, Cornelia; Dimitriu, Raluca; Maican, Ovidiu (Text tipărit)
Călăuza juristului : Cereri și acțiuni în justiție de: Florescu, Dumitru Andreiu Petre; Bordea, Adrian; Bălașa, Gabriel (Text tipărit)
Subiecte
Directive CEE drept penal drept penal român drept penal special dreptul familiei contract de rentă viageră contract de societate civilă contract de tranzacție drept civil -- contracte garanții obligații bunuri persoane contracte de asigurare contracte de societate civilă cadru didactic la Univ. "Danubius" drepturi patrimoniale publicitate imobiliară prelegeri universitare acte juridice (drept civil) curs selectiv pentru licență proprietate publică împărțeala moștenirii contracte administrative drept civil -- obligațiile executarea obligațiilor introducere în dreptul civil procedură civilă superficie -- drept de proprietate legislație civilă taxe extrajudiciare de timbru acțiuni în justiție proceduri speciale căi de atac -- drept procesual civil căi de atac (drept procesual civil) instituții de dreptul familiei 2003-2005 taxe de timbru taxe judiciare monografie suport de curs titlu nou 2010 norme metodologice retrocedarea pădurilor handicap acte normative cod civil român 2006 doctrină drepturi de creanță 2005 dreptul muncii și securității sociale O.G. nr. 16/2002 actul fictiv drept civil francez prescripție achizitivă efectele uzucapiunii uzucapiune și publicitate imobiliară drepturi reale principale - drept civil - manual universitar principii mijloace de probă imobile ipoteci contracte de comision drept comercial drept procesual civil cereri judiciare contract de asigurare răspundere civilă compendiu contracte speciale obligații civile contracte de împrumut an universitar 1932-1933 teste grilă drept civil -- licență proprietate privată indiviziune succesorală practică judiciară civilă învățământ superior obligații (drept civil) subiectele (drept civil) modele de contracte uz -- drept civil bunuri -- drept ghidul juristului taxe judiciare de timbru examene de licență jurisprudență -- drept de proprietate jurisprudență civilă 2002-2005 facilități fiscale impozite și taxe pierdere a unui drept persoane (drept civil) protecție socială vânzare (drept civil) schimb -- drept civil tratat de drept procesual civil termene procedurale contestație (drept) execuție testamentară drept de moștenire spețe juridice necompetență drept de proprietate intelectuală drepturile omului sinteze de jurisprudență divorț subiecte coposesie precaritate contracte de consignaţie proprietate intelectuală România drept administrativ drept procesual penal activitate notarială drept comercial român drept contravențional manual universitar drept succesoral contracte -- tipuri contracte de arendare contracte de depozit contracte de mandat contracte de tranzacție tipărit la Galați dezmembrămintele dreptului de proprietate teoria generală a obligațiilor accesiune imobiliară artificială obligații complexe stingerea obligațiilor prescripţie extinctivă uzufruct jurisprudență instituții de drept civil legea caselor naționalizate certificate de urbanism taxe mijloace transport legislație comentată sancțiuni penale protecție specială conflictul de legi conflictul legilor tratat de drept civil tratat de drept civil român contract de vânzare-cumpărare drept civil -- persoanele contracte aleatorii teză de doctorat legislația adopției jurisprudență -- drept comercial procedura divorțului chiriași obligație civilă contract de garanție reală științe juridice norme juridice clasificare instituții juridice comunitare justiție contencios fiscal drept dreptul de proprietate drepturi reale fapte juridice licite patrimoniu -- drept civil moștenire (drept civil) personalitate gălățeană drept de creanță licență raport juridic civil explicații teoretice (drept civil) persoane fizice probe învățământ european persoană fizică (drept civil) persoană juridică (drept civil) faptul juridic modele de acțiuni drept procesual civil român servituți legislație modele proces civil executare silită nulitate legea fondului funciar retrocedarea terenurilor sancțiuni drept internațional privat jurisprudență comunitară arbitraj civil cod de procedură civilă (comentarii) soluționarea contestațiilor cod civil român -- art. 939 competență materială procedură judiciară drept fiscal C.E.D.O. drept de proprietate privată proprietate funciară adopție internațională comentarii H.G. nr. 621/2002 recurs jurisprudență -- drept civil actul deghizat jurisprudență -- uzucapiune prezentare istorică executare garanții reale protecția proprietarilor nulitatea actului civil izvoare detenție reglementarea jocurilor de noroc management drept civil european contracte de locațiune contracte de vânzare-cumpărare practică judiciară contract de împrumut contract de întreținere drept comercial -- contracte contracte translative de proprietate uzucapiune dobândirea drepturilor reale drepturi reale -- clasificare persoane juridice învățământ frecvență redusă actul juridic unilateral constituirea garanțiilor garanții mobiliare garanții personale contencios administrativ jurisprudența Curții Constituționale jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție proprietate imobiliară taxe notariale acte de procedură civilă contracte comerciale vânzare-cumparare cod civil coduri adnotate donații contract de donație moștenire (drept) competență juridică obligație comercială garanții - mijloace juridice locațiunea -- drept civil bunuri mobile contract individual de muncă management public produse defectuoase dreptul muncii călăuza juristului contencios administrativ român text în lb. eng. teorie judiciară contract de comodat contracte civile culegere de practică judiciară posesie (drept civil) dicționar monolingv contracte contracte de întreținere contracte de rentă viageră fond Galați transmiterea moștenirii fapte ilicite patrimoniu prezentare generală drept privat român culegere de spețe abitație drept -- România drept procesual penal român timbru judiciar instituții de drept procesual civil curs pentru licență bunuri ilicite infracțiuni contra proprietății însușire ilicită de bunuri acte juridice comisii (dreptului de proprietate) tratat contracte civile speciale proceduri contencioase 2008 contestație în anulare contract de locațiune contract de schimb obligații (drept) caiet de seminar Legea nr. 10/2001 contracte de parteneriat public-privat legislație privind parteneriatul public-privat recurs -- proces civil drept privat francez garanții reale mobiliare protecția chiriașului posesie drepturile creditorului contracte de expediție contracte de întreţinere drept civil român Uniunea Europeană (U.E.) procedură civilă română procedură de exequatur acțiuni (drept) Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg contracte de schimb contract de antrepriză contract de depozit contract de mandat succesiuni dicționar de drept civil concepte fundamentale (drept civil) contracte de joc și prinsoare contracte de administrare și conservare a bunurilor profesor gălățean teorie generală moștenire legală actul juridic civil raportul juridic civil persoană juridică moștenire testamentară teoria legii civile garantarea obligațiilor obligații -- drept civil circulația imobilelor obligații reale legislație comercială română proceduri speciale (drept procesual civil) statute (societăți comerciale) circulația juridică a terenurilor avuție autorizații de urbanism decădere din drepturi fapte juridice (drept civil) proprietate (economie) sancțiuni procedurale persoane cu handicap 2007 testament teoria dreptului civil scheme succesiuni și moșteniri -- drept român procedura adopției Registrul național pentru adopții uzucapiune -- domeniu de aplicare drept civil roman consimțământ structură lege civilă obligaţii civile contracte de furnizare parteneriat public-privat drept comunitar integrare europeană drept civil procedura de exequatur carte pentru juriști contracte de donație contracte de închiriere a locuinței curs universitar drept de proprietate contracte de antrepriză tipuri de contracte civile abuzuri 1932-1933 act juridic civil drepturi reale principale prescripție extinctivă persoană fizică spețe -- drept civil Curtea Supremă de Justiție (România) drept privat proba soluții (drept civil) transmisiunea obligațiilor contracte civile (modele) drepturi subiective contracte (drept civil) garanții reale legislație comercială obligații comerciale contracte speciale (drept civil) drept notarial act juridic prescripție -- drept civil drept civil -- instituții schimb (drept civil) acte procedurale cod de procedură civilă tipuri de contestații în anulare contract de arendare contract de împrumut de consumație contract de închiriere contract de mandat civil drepturile soțului supraviețuitor competență generală competență teritorială jurisprudență C.E.D.O. proceduri execuționale adopție internă cod comercial român obligații -- drept comercial procedura în materia uzucapiunii gajul ipoteci mobiliare insolvență executare obligaţii legi civile teorie resurse umane - management
 
Modificare parolă