drept comunitar

Subiect Tematic: drept comunitar
Lucrări: 1 lucrari in 119 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Directive CEE procedură civilă coduri de legi titlu nou 2010 organizații internaționale drept contractual monedă unică europeană schimburi comerciale europene politici comunitare Europa instituții comunitare tratate internaționale drept comunitar general sistem juridic european cadru didactic la Univ. "Danubius" crearea comunităților europene sistem instituțional instituții comunităților europene izvoarele dreptului instituțional comunitar european drept român Consiliul Europei (Strasbourg) traducere din lb. fre dreptul comunitar al comerțului drept comparat al muncii dreptul european al muncii 2005 paneuropenism libera circulație a bunurilor libera circulație a serviciilor constituție (U.E.) România și Uniunea Europeană cetățenie europeană principii protecția mediului dreptul la liberă circulație acțiuni în justiție reglementări comunitare sistem jurisdicțional (Uniunea Europeană) funcționari publici privilegii carieră drept public comunitar drept penal 1973-1985 Banca Națională a României Basel II organisme bancare comunitare contract de societate civilă contract de tranzacție drept comunitar -- principii acte normative mărci 2009 instrumente juridice comunitare politică economică jurisprudență europeană drept comunitar al concurenței drept comunitar social finanțare europeană libera circulație a capitalurilor societăți comerciale suveranitate istoria antică a dreptului - autoevaluare nediscriminare drept comunitar - Europa instituții politice surse UE/CE Competențe instituționale UE/CE drept lb. franceză drept internaţional public prezentare teoretică drepturile omului jurisdicție comunitară drept instituțional comunitar drept de autor O.N.U. Organizația Internațională a Muncii Consiliul Europei drept comercial drept comparat european sisteme juridice ghid instituții internaționale specializate dicționar Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene drept comunitar european -- definiție Tratatul asupra Uniunii Europene dicționar francez-român dicționar român-francez directive Tribunalul de primă instanță justiție comunitară politică comercială (U.E.) politică economică (U.E) drept procesual civil 1958-1970 1992-.... democrație europeană drept constituțional reglementări bancare contracte speciale proprietate intelectuală ierarhie jurisdicțională cooperare judiciară internațională Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) tratate Uniunea Europeană -- tratate integrare europeană -- România Tratatul de la Lisabona Curtea Europeană de Justiție - jurisprudență instituţii europene euro-meneda europeană drept internaţional public proces unional Curtea Comunitară de Justiție instituţii România drept administrativ jurisprudență prezentare practică Comisia Europeană manual universitar tipărit la Galați drept instituțional instituții politice (Europa) drept social comunitar Codul european de securitate socială țări membre UE metodologie juridică drept internațional public Institutul Monetar European drept comunitar european -- izvoare dreptul european al drepturilor omului protocoale dicționar de drept european dreptul afacerilor regulamente juridice norme juridice de drept comunitar sistem de control jurisdicțional comunitar imunități finanțe comunitare U.E.M. economie europeană drept bancar drept vamal drept procesual penal legislație comentată Uniunea Europeană -- organizare politică sistem bancar comunitar sistem bancar românesc contract de vânzare-cumpărare contracte aleatorii principiile dreptului comunitar teorie și jurisprudență obiectivele U.E. masterat contencios administrativ european teoria traducerii - discursuri -- legislaţie reglementări serviciu public sisteme de drept instituții juridice comunitare drept internațional comunitar drept coduri comentate decizii ale Curții Constituționale drept internațional legislație Comunitatea Europeană concurență euro schimburi comerciale internaționale drept comunitar european drept european comunitatea europeană organizații europene prezentare istorică sancțiuni Uniunea Europeană -- drept personalitate gălățeană Uniunea Europeană -- instituții instituțiile comunităților europene drept concurențial european Uniunea Europeană drepturi conexe drept social legislație socială Convenția europeană a drepturilor omului dreptul mediului înconjurător drept intern legislație comunitară comunicări științifice constituție europeană sesiune de comunicări științifice organizații interguvernamentale Banca Centrală Europeană (BCE) Banca Europeană de Investiții integrare politică C.E.D.O. construcție europeană drept european -- concept jurisprudență comunitară organe jurisdicționale comunitare statut politici sectoriale drepturi reale drept financiar drept fiscal libera circulație a mărfurilor drept bancar comunitar instituții bancare europene Sistemul Monetar Internațional (S.M.I.) Spațiul Economic European (S.E.E.) Uniunea Economică și Monetară (U.E.M.) instituții juridice Uniunea Europeană -- dreptul muncii culegere de acte normative extinderea U.E. drept administrativ european recurs politici sociale curți de justiție diplomație română Curtea de Justiţie a Uniunii Europene izvoare libertăți fundamentale organizaţii internaţionale instituţii internaţionale Comunitatea Economică Europeană și a Euratom instituţii europene politică agricolă politica transportului legislaţie doctrine drept civil european coduri adnotate comerț internațional politici integraționiste acquis comunitar politicile Uniunii Europene izvoarele dreptului comunitar acorduri de cooperare ale UE comunități europene Consiliul Uniunii Europene libera circulație a persoanelor instituțiile U.E. instituții sociale internaționale practică judiciară Constituția europeană politică internațională consul -- ghid Schengen -- acord Curtea Europeană de Justiție Constituție -- Uniunea Europeană convenții principiile dreptului european Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană principii europene (drept comunitar) instanțe europene dicționar de dreptul afacerilor dreptul mediului tehnici legislație europeană integrare regională politică europeană Tratatul de la Lisabona -- 2007 traducere din lb. eng Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D. Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) contract de donație norme europene -- dreptul muncii drept de autor -- directive comunitare drepturi fundamentale jurisprudență C.J.C.E. concurență comercială RASDAQ integrare europeană -- practică tratate europene - aderare - România - 2005 - legislaţie comentată istoria medievală - autoevaluare UE/CE tratate piața internă contencios european libera circulaţie a persoanelor norme și jurisprudență politică socială regim juridic aspecte generale contract individual de muncă produse defectuoase dreptul integrării europene caiet de seminar Comunitatea Economică Europeană instituții europene tratat sistem juridic comunitar Curtea de Conturi a Uniunii Europene fond Galați construcție comunitară convenții europene (drept social) Carta O.N.U. drept comercial comunitar dreptul muncii Schengen -- state membre Consiliul Miniștrilor Uniunii Europene Curtea de Conturi integrare economică Comunități europene Constituția Uniunii Europene politici europene funcții (jurisprudență) geopolitică europeană drepturi îndatoriri fundamentale statutul funcționarului public politică comunitară politică externă (U.E.) uniune interguvernamentală instituții internaționale 2008 Banca Europeană de Investiții (B.E.I.) contract de comodat contract de locațiune contract de schimb drept comunitar al muncii indicații geografice administrarea justiției comunitare valori mobiliare Tratatul de la Maastricht egalitate libertățile fundamentale în UE revocarea actelor administrative drept diplomatic formare profesională drept civil român Uniunea Europeană (U.E.) drept public procedură civilă română Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Strasbourg curți internaționale moneda EURO 2002-2006 tratate comunitare profesor gălățean dreptul afacerilor comunitare dreptul proprietății intelectuale drept social român Carta socială europeană drept comparat metodologia dreptului sistemul instituțional comunitar convenții europene dicționar de politică europeană dicționar (română) instituirea Uniunii Europene drept european -- noțiune -- obiect ordinea juridică a Uniunii Europene ordinea juridică europeană politici comunitare -- dreptul mediului tratate europene fundamentale control jurisdicțional comunitar decizii doctrină europeană (drept) regulamente drept administrativ comunitar cooperare economică europeană dreptul securității sociale Piața Comună -- Constituție directive europene Fondul Monetar Internațional (F.M.I.) organisme bancare organisme financiare internaționale contract de antrepriză contract de depozit drept comunitar al consumatorului drept comercial european drept comercial internațional participanții la piața de capital instituții UE istoria dreptului românesc activitate administrativă aplicarea legii instituţii politice drept internaţional - manual universitar afaceri pilonii Uniunii Europene sesiune de comunicări acte administrative izvoare -- tratate -- principii -- subiecte drept comunitar integrare europeană drept civil hotărâri C.E.D.O. schimburi comerciale libertăți comunitare tratate europene Parlamentul European Uniunea Europeană (instituții) sistem comunitar dreptul organizațiilor internaționale dreptul de autor drept public internațional interpretare drept comunitar al securității sociale securitate socială funcție publică europeană Comunitate Europeană politică monetară federație de state dreptul funcției publice contract de arendare drepturi conexe -- directive comunitare proprietate intelectuală (drept de autor) Curtea de Justiție a Comunităților Europene drept procesual comunitar țări membre UE -- 2009 politică concurențială relațiile externe comunitare cooperare paneuropeană concurență (drept european) piețe de capital integrare europeană -- teorii drepturile omului - Europa libertăți jurisdicțiile Uniunii Europene jurisprudenţă piețe comune dreptul concurenței Uniunea Europeană acte drept internațional public - izvoare -- tratate -- principii -- subiecte - manual universitar
 
Modificare parolă