reglementări contabile

Subiect Tematic: reglementări contabile
Lucrări: 3 lucrari in 18 publicatii in 1 limbi
Contabilitate aprofundată de: Ristea, Mihai; Dumitru, Corina-Graziella (Text tipărit)
Reglementări contabile armonizate cu directivele europene de: ROMÂNIA. Parlament. Camera Deputaților (Text tipărit)
Elemente de doctrină și deontologie a profesiei contabile de: Toma, Marin; Potdevin, Jacques (Text tipărit)
Auditul intern : evaluare - consiliere de: Crăciun, Ștefan (Text tipărit)
Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele europene de: Pântea, Iacob Petru; Botea, Gheorghe (Text tipărit)
Introducere în expertiza contabilă și în auditul financiar^ de: Florea, Ion; România. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România; Berheci, Maria; Florea, Radu; Macovei, Ionela-Corina (Text tipărit)
Instituții financiare nebancare : Ghid legislativ de: Măndoiu, Nicolae (Text tipărit)
Operațiuni valutare : Reglementări fiscale și contabile de: Moldovan, Dioniziu; Vlaic, Teodor (Text tipărit)
Subiecte
contabilitate financiară societăți de leasing contabilitate (reglementări juridice) titlu nou 2010 principii Standarde Internaționale de Calitate legislație românească contabilitate - România - legislație raportare financiară active imobilizate stornare agricultură asociații ghid instituții financiar risc de lichiditate audit financiar etică profesională -- contabilitate Regulamentul C.E.C.C.A.R. standarde internaționale (contabilitate) economie legislație fiscală reglementări fiscale Legea contabilității nr. 82/1991 segmente operaționale monografie contabilă România manual universitar contabilitate financiară românească leasing audit financiar contabil standardizarea auditului intern Standarde Internaționale de Educație deontologie profesională contabilitate - evaluare situaţii financiare contracte de asigurări cheltuieli (analiză) profit reinvestit standarde - contabilitate politici contabile bilanț contabil imobilizări corporale contabilitate contabilitatea întreprinderii contract de leasing legislație contabilitate românească Standarde Internaționale de Etică deontologie -- contabilitate fiscalitate contabilitate de gestiune exploatarea resurselor minerale IAS 41 „Agricultura” standarde de audit intern rapoarte financiare 2006-2007 bilanț contracte de leasing creditare risc de creditare audit intern -- informatizare expertiză contabilă -- tehnică derularea misiunii de audit studii de caz programe de audit intern legislație europeană standarde internaționale contabilitate internațională structuri organizatorice situații financiare cod deontologic (auditori financiari) reglementări contabile societăți comerciale (contabilitate) audit intern instituții de credit instituții financiare nebancare organizații cooperatiste de credit risc de țară instituții publice audit intern -- metodologie etică operațiuni valutare Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) teoria intenției audit -- consiliere contabilitate și inflație fundații operațiuni de leasing risc de piață evaluarea controlului intern expertiză contabilă -- organizare audit public intern Standarde Internaționale de Audit societate comercială legislație contabilă subvenții guvernamentale venituri - cheltuieli audit audit -- evaluare audit -- legislație norme de audit curs universitar riscuri contabilitate publică insolvență evaluare sistem contabil
 
Modificare parolă