contracte

Subiect Tematic: contracte
Lucrări: 3 lucrari in 88 publicatii in 3 limbi
Contractele de intermediere în materie civilă și comercială de: Popa Nistorescu, Cristina (Text tipărit)
Bursele de comerț de: Miclăuș, Paul-Gabriel (Text tipărit)
Contractul în economia de piață de: Rais, Dorian (Text tipărit)
Culegere de jurisprudență în materie comercială : 2000-2002 de: Constanța.; Ganea, Mihaela (Text tipărit)
Drept civil : Contracte : Succesiuni ; cu modificările legislative până la data editării de: Macovei, Dumitru; Striblea, Marius Sebastian (Text tipărit)
Drept civil : contracte și succesiuni de: Stănciulescu, Liviu (Text tipărit)
Contractul de franciză : O formulă care poate garanta succesul în afaceri de: Macovei, Ioan; Amititeloaie, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
burse de comerț dreptul familiei mandatare contractul de franciză marketing negociere în afaceri politică economică risc contractual obligații contracte de asigurare contracte de societate civilă cadru didactic la Univ. "Danubius" executarea obligațiilor garanții Europa seminarii dreptul contractelor -- doctrină -- jurisprudență titlu nou 2010 bunuri prescripție achizitivă norme metodologice O.G. nr. 16/2002 contracte comerciale internaționale titluri executorii contestație la executare sechestru asigurator contractul de vânzare-cumpărare contract de dezvoltare web instrumente de plată obligațiuni redactare moștenitori legali mijloace de probă fapt juridic comodat transport de persoane obligaţii familie titluri comerciale de valoare strategii produse-servicii principii informații ghid practic economie piețe futures drept comercial decizie managerială modele de contracte spețe juridice contracte de împrumut obligații civile contracte speciale jurisprudență civilă vânzare (drept civil) schimb -- drept civil răspundere civilă spețe dreptul consumului drept procesual civil contracte de distribuție drept de autor magazine online website societate comercială cu răspundere limitată (SRL) operațiuni de turism - teste - manual universitar transporturi prețuri comerț exterior finanțare - exporturi devoluțiune succesorală legală teste grilă executare indirectă litigii precontractuale garanții contractuale contractul de arendare transport rutier pacte pretoriene comerciantul -- persoană fizică fond de comerț drept comercial - fond Galați - cadru didactic la Universitatea Danubius din Galați - manual universitar negociere ghid contract de mandat comercial contract de franciză tipuri economie de piață România falimentul societăților comerciale jurisprudență drept bancar contract de vânzare-cumpărare moştenire devoluţiune succesorală contracte -- tipuri contracte de arendare contracte de depozit contracte de mandat contracte de tranzacție tipărit la Galați drept comercial român drept vamal dreptul afacerilor manual universitar dreptul contractelor tratat de drept civil contractul individual de muncă grile teoria generală a obligațiilor obligații complexe persoană fizică (dreptul internațional privat) jurisprudență -- drept comercial vânzare internațională investiții vânzări on-line persoană fizică autorizată (PFA) statut juridic credite riscuri - evaluare contracte - tipuri prescripţie extinctivă accesiune imobiliară artificială clasificare obligație civilă obligații aleatorii dreptul transporturilor transport aerian personal fișe drept procesual penal modele de cereri finanțe drept management jurisprudență comercială bănci drept financiar moștenire (drept civil) personalitate gălățeană legislație modele de acțiuni jurisprudență comunitară codul muncii drepturi reale prezentare istorică manual pentru masterat drept internațional privat navigație H.G. nr. 621/2002 jurisprudență -- drept civil hotărâri contracte bancare depozit bancar - contabilitate afaceri online publishing online societate comercială pe acțiuni (SA) agenții de turism disciplină contractuală - contracte comerciale - legislație contract de asigurare - asigurări de credite - jurisprudență dreptul comerțului internațional protecția proprietarilor contracte (tipuri) raport juridic civil nulitate act juridic unilateral transport feroviar cărăuș transport auto drept roman izvoare reguli și practici condiții de livrare bursă contracte comerciale împuternicire (avocat) negocierea afacerilor reformă economică comerț (jurisprudență) acțiuni practică arbitrală practică judiciară contract de donație contracte de locațiune contracte translative de proprietate garanții personale vânzare-cumparare contracte de vânzare-cumpărare contract individual de muncă vânzare donații cambie norme de procedură persoană juridică (drept internațional privat) drept civil -- contracte civile -- contracte comerciale daune-interese daune cominatorii distribuție comercială convenții locațiunea -- drept civil uzucapiune cod civil răspundere delictuală răspundere forme comerț internațional contract de transport transport de mărfuri transport internațional tarife administrare etică managerială import-export contracte contracte civile mandat franciză jurisdicție comercială culegere de spețe contract de schimb transmisiunea moștenirii opțiune succesorală contracte de întreținere contracte de rentă viageră fond Galați contracte - drept civil - România drept european -- cod text in română și franceză contracte civile speciale tratat dreptul muncii teorie și practică judiciară contracte de muncă răspundere civilă delictuală Titlu nou 2010 acte juridice contracte de parteneriat public-privat legislație privind parteneriatul public-privat culegere de practică judiciară practică judiciară comercială răspundere contractuală executare silită - România măsuri asigurătorii contract-cadru de distribuție internet cadru didactic la Universitatea "Danubius" protecția chiriașului achiziții publice patrimoniu contract de locațiune tipuri de transport etică drepturile consumatorului promovare bursa contract de mandat afaceri acțiuni (drept) contract de depozit contract de antrepriză contracte de joc și prinsoare contracte de schimb drept civil român succesiuni contracte de administrare și conservare a bunurilor profesor gălățean contracte (modele) modele de contracte (codul muncii) contracte civile -- tipuri obligații -- drept civil noua ordine juridică globală arbitraj moștenire drept civil -- drept comercial drept comparat drept comercial internațional paradis fiscal turism fond Galați reasigurări moștenire legală fapte juridice (drept civil) consimțământ contract aleaoriu rentă viageră transport naval filosofia dreptului moralitate persoană juridică gândire strategică dreptul proprietății intelectuale operațiuni drept civil contract de mandat civil afaceri internaționale riscuri tranziție 2000-2002 legislație bancară succesiune contracte de antrepriză contracte de donație contracte de închiriere a locuinței tipuri de contracte civile legislație comercială garanții reale obligații comerciale drept civil - contracte schimb (drept civil) schimburi comerciale spețe -- drept civil Uniunea Europeană -- dreptul contractelor act juridic prescripție extinctivă contracte speciale (drept civil) contractul de depozit civil contractul de depozit comercial obligație de conformitate - executare contracte - jurisprudență contract de webhosting asigurări de credite - export asigurări contract de închiriere act juridic civil drepturi reale principale speţe culpă obligații -- drept comercial executare obligaţie insolvență afaceri economice publicitate - strategii regulament drept de proprietate dreptul de autor târguri și expoziții
 
Modificare parolă