drepturi reale

Subiect Tematic: drepturi reale
Lucrări: 23 lucrari in 81 publicatii in 1 limbi
Drept civil : Curs de drepturi reale de: Jora, Cristian; Uță, Lucia (Text tipărit)
Drept civil : Curs de drepturi reale de: Jora, Cristian (Text tipărit)
Drept civil : Drepturile reale de: Ungureanu, Ovidiu; Munteanu, Cornelia (Text tipărit)
Drept civil : Drepturile reale de: Lulă, Ion (Text tipărit)
Drept civil : Culegere de spețe; Dreptul de proprietate și alte drepturi reale de: Uliescu, Marilena; Ciutacu, Florin (Text tipărit)
Drept civil : Drepturile reale de: Popa, Marin (Text tipărit)
Drept civil : Dreptul de proprietate și alte drepturi reale de: Filipescu, Andrei I.; Filipescu, Ion P. (Text tipărit)
Drept civil : Drepturile reale principale de: Stoica, Valeriu (Text tipărit)
Subiecte
garanții obligații drepturi patrimoniale publicitate imobiliară proprietate publică acte juridice (drept civil) drept de proprietate comună dreptul familiei bunuri prescripție achizitivă titlu nou 2010 drept penal drepturi de creanță procedură civilă proceduri speciale 2005 sechestru asigurator cod civil român proprietate în devălmășie bunuri imobile obligaţii principii familie definiție obligații civile răspundere civilă spețe juridice proprietate privată modele de contracte subiectele (drept civil) proprietate (drept român) drept comercial teste grilă contracte speciale examene de licență drept procesual civil hotărâri judiciare drept civil - cod civil - România - coduri proprietate comună comerț exterior accesiune drepturi reale imobiliare privatizare procedura civilă curs destinat studenților facultăților cu profil economic România manual universitar dezmembrămintele dreptului de proprietate legislație comentată teoria generală a obligațiilor teză de doctorat prescripţie extinctivă instituții de drept civil căi de atac jurisprudență legea caselor naționalizate moştenire tratat de drept civil drept administrativ drept bancar drept vamal drept procesual penal obligații complexe cadastru măsurători cadastrale bunuri moștenite (drept) legea civilă tipuri proprietate comună pe cote-părți cadastru funciar clasificare obligație civilă modele de cereri drepturi reale dreptul de proprietate fapte juridice licite patrimoniu -- drept civil drept obiectiv drept modele de acțiuni dreptul de proprietate comună drept de proprietate privată acțiune în revendicare 2004-2005 executare silită drept financiar drept fiscal 2004 drept internațional proces civil proprietate funciară expropriere proprietate funciară - drept drept internațional privat drept economic legislaţie 1995 persoana juridică drept de retenție dreptul de retenție (dreptul transporturilor) drept roman legislație drept de proprietate publică drept maritim drept de servitute drept de superficie drept de uzufruct dreptul de moștenire examen de licență garanții personale convenții uzucapiune cod civil practică judiciară cauțiune proprietate mobiliară proprietate imobiliară proceduri hotărâri C.E.D.O. căsătorie obligații contractuale bunuri mobile forme proprietate personală contracte civile posesie (drept civil) patrimoniu culegere de spețe posesie apărarea dreptului de proprietate drept de uz și abitație teste grilă (drepturi reale) rezervă succesorală curs pentru licență 2005-2006 dreptul muncii tratat 2008 contracte civile speciale obligații (drept) cărți funciare contracte drept -- România drepturile creditorului măsuri asigurătorii drept civil - proprietate - expropriere - hotărâri C.E.D.O. - drepturi reale proprietate imobiliară - practică judiciară - România drept civil - bunuri - Franţa acte juridice actul juridic civil obligații -- drept civil raportul juridic civil drept civil român teoria generală a drepturilor reale succesiuni practică judiciară (drept de proprietate) posesie (drept) circulația imobilelor obligații reale moștenire legală devoluțiune testamentară dreptul proprietății intelectuale dreptul securității sociale teoria dreptului civil sechestru judiciar persoană juridică moștenire cooperare internaţională drept privat roman modele de contracte (codul muncii) drept civil curs universitar drept de proprietate act juridic abuzuri drept civil II drepturi reale principale contracte civile (modele) coproprietate dreptul de retenție dreptul de proprietate privată dreptul de proprietate publică drepturi subiective spețe -- drept civil act juridic civil persoană fizică garanții reale 2009-2010 prescripție extinctivă naționalizare (drept civil) carte funciară drept comunitar dreptul funcției publice drept patrimonial proprietate rudenie bunuri - drept civil contract economic case naționalizate persoana fizică convenţii drept civil - drept de retenție dreptul de autor
 
Modificare parolă