cadru didactic la Universitatea "Danubius"

Subiect Tematic: cadru didactic la Universitatea "Danubius"
Lucrări: 0 lucrari in 91 publicatii in 2 limbi
Management organizaţional de: Bordean, Ioan (Text tipărit)
Economie europeană : Anul II, semestrul I de: Marchis, Gabriela (Text tipărit)
Monedă : anul II, semestrul I de: Trandafir, Mariana (Text tipărit)
Contabilitate financiară : anul II, semestrul I de: Ghintuială, Alexandrina (Text tipărit)
Criminalistică : Anul IV, semestrul I; manual universitar de: Pușcă, Florentina (Text tipărit)
Tehnica operațiunilor de turism : anul III, semestrul I de: Turtureanu, Anca Gabriela; Ivan, Maria-Alexandra (Text tipărit)
Drept penal partea generală : Anul II, semestrul I de: Chirilă, Angelica (Text tipărit)
Buget și trezorerie publică : anul III, semestrul I de: Nicolau, Mihaela (Text tipărit)
Modelarea deciziei monetar-financiare : anul III, semestrul I de: Ioan, Cătălin Angelo (Text tipărit)
Subiecte
ciminalistică metodologică titlu nou 2010 drept penal interpretare-- disparităţi interregionale politică -- dezvolatre regională comunicare managerială instrumente de plată finanțe publice masă monetară marketing planificare deontologie managerială microeconomie analiză matematică TVA adjective limba engleză - teste gramatică engleză sistem financiar-bancar - România instituții politice comerț cu amănuntul gestiune financiară - manual universitar societăți comerciale performanța întreprinderii produse bancare - manual universitar macroeconomie - manual universitar piață monetară cheltuieli publice șomaj creștere economică finanțare bugetară - instituții publice rentabilitate (analiză) piață de capital - manual universitar indici bursieri asigurări comerciale - manual universitar asigurări de șomaj - România - 1989-2002 geografie geografie economică - manual universitar potențial turistic piață turistică advertising proprietate (drept roman) drept internațional privat - manual universitar norme conflictuale (drept internațional privat) căi de atac (drept procesual civil) reformă programe de finanțare instituții publice (contabilitate) - teste grilă indicatori (statistică) amenajare autorităţi administrative infracțiuni informatice Plan General de Conturi politică de marketing active imobilizate stoc administraţie locală drept penal general teste de evaluare negociere leadership cultura organizațională operațiuni de turism - teste - manual universitar transporturi prețuri cheltuieli bugetare proiecte economice economie Uniunea Economică și Monetară sistem informațional contabil programe de calculator internet -- afaceri - teste - manual universitar intranet distribuție contabilitatea veniturilor dreptul afacerilor - teste - manual universitar tranzacţii industriale economia serviciilor marketingul serviciilor statistică matematică analiză obligații fiscale taxa pe valoarea adăugată divorț reglementări bancare audit financiar drept de autor control financiar - România - manual universitar relații comerciale criză financiară internațională creditare bancară plăți electronice - instrumente electronice de plată tipărit Galați informatică - manual universitar sisteme de operare resurse financiare publice doctrină fiziocrată neoliberalism politică de distribuție depozit comercial protecție socială economia turismului - manual universitar indicatori turistici relații publice - manual universitar obligații civile drept civil - obligaţii - România procedură necontencioasă drept procesual penal - România - manual universitar căi de atac (drept procesual penal) infracțiuni politică fiscală inspecție fiscală administrație publică - resurse umane - România-Republica Moldova buget public dicționar analiză economică venituri drept administrativ manual universitar infracțiuni -- tipuri integrare europeană--teorii organizații control managerial - metode tipărit la Galați venituri bugetare matematică cerere și ofertă unificare monetară baze de date - sisteme de gestiune bilanț contabil contracte - tipuri piața serviciilor matematică financiară analiză de corelație verbe economie de piață căsătoria ecoturism - manual universitar agroturism putere executivă putere judecătorească președintele României comerț finanțare control servicii bancare economie europeană mediu de afaceri european - manual universitar politici publice serviciu public poliție comunitară sistem informațional Microsoft Office prelucrarea informației buget de stat impozite previziuni sisteme informatice - manual universitar sistem bancar românesc sisteme de plăți contabilitatea instituțiilor publice tipărit la Galaţi strategii de prețuri bursa de valori distribuție - manual universitar geografia resurselor umane publicitate modele de comunicare posesie (drept roman) contracte (drept roman) conflictul legilor teoria generală a obligațiilor proceduri judiciare arbitrare executarea hotărârilor penale taxe fonduri europene descentralizare administrativă economia turismului statistică metodologia cercetării spațio-temporalitate reglementări produse imobilizări necorporale investiții creanțe cheltuieli (analiză) criminalistică tactică fond Galaţi administraţie publică - autorităţi management proces decizional contabilitate agenții de turism finanțe fiscalitate construcție europeană Microsoft Access securitate informatică drept tranzacții comerciale concurență răspundere comunitară algebră liniară tipărit la Galați taxe speciale engleză - economie - teste industrie terminologie juridică corupție riscul de creditare bănci sistem electoral român dreptul proprietății industriale -- protecție juridică sistem decizional finanțe publice - manual universitar previziuni macroeconomice - manual universitar sistemul conturilor naționale (SCN) investiții de capital control financiar contabilitate publică - manual universitar sistem informațional - prețuri prețuri - manual universitar doctrine economice contemporane - manual universitar gândire economică liberalism economic aprovizionare geografia resurselor forestiere proces civil judecată procedura arbitrajului executare silită drept procesual civil român management - manual universitar drept financiar și fiscal - România - manual universitar drept financiar drept fiscal procedură fiscală administrație publică locală managementul proiectelor existențialism teste de autoevaluare tehnici politică regională UE strategie -- dezvolatre regională profesor gălăţean conducere contabilitate financiară - teste - manual universitar trezorerie publică teoria jocurilor sisteme monetare informatică sisteme informatice de gestiune - teste - manual universitar bazele contabilității - teste - manual universitar istoria sistemului bancar - România etică în afaceri - teste - România - manual universitar tranzacţii financiar-bancare tranzacţii de transport răspundere juridică servicii statistică economică - teste - manual universitar analiza seriilor cronologice sistem fiscal accize limba engleză gestionarea riscului putere legislativă distribuție comercială creditare previziune financiară reformă bancară - România politici industriale sectoriale piață financiară comerț internațional cultură organizațională management public proiecte de investiții desfacere politică de produs transport de mărfuri politică socială asigurări sociale - manual universitar asigurări de sănătate resurse naturale geografia resurselor agricole campanii de relații publice - studii de caz cercetare de marketing urmărire penală managementul organizației psihologie judiciară - manual universitar psihologia infractorului psihologie - infractori act administrativ fiscal finanțe publice locale dicționar economic cercetare statistică vânzare științe politice fenomenologie fraudă structuri conturi contabile criminalistică tehnico-ştiinţifică cadru didactic la Universitatea "Danubius" administraţie publică - organizare aplicare sistem informațional managerial fond Galați contracte buget public - manual universitar - teste sistem bugetar - România monedă - teste - manual universitar SGBD extranet contabilitate bancară - teste - manual universitar etică responsabilitate socială marketing -- etică managementul serviciilor analiză de regresie analiză economico-financiară impozit pe profit macroeconomie capitalism emigrare sistem bancar instituții de credit operațiuni bancare - instituții de credit - manual universitar audit intern Parlament (funcția legislativă) guvernul României economie comercială - manual universitar comerț cu ridicata eficiență economică - întreprindere comercială întreprindere rentabilitate strategie financiară competitivitate economică internet sistem bugetar sisteme informatice bancare produse software instituții publice achiziții publice bugete locale valori mobiliare - evaluare logistică - sistem informațional asigurări de pensii - România - 1989-2000 geografia resurselor energetice succesiuni -- drept roman drept roman - manual universitar răspundere civilă delictuală drept procesual civil - România - manual universitar colectivități locale analiză economico-financiară - lucrări practice prognoză filosofie analitică capital fond Galaţi managementul resurselor umane profesor gălățean turism fond Galați teoria stocurilor jocuri de întreprindere matematici actuariale teoria aşteptării rețele de calculatoare comerț electronic management etic -- organizații afaceri ecuații diferențiale programare liniară sondaj statistic analiză economico-financiară a firmei economie financiară fiscalitate - manual universitar corespondență comercială engleză juridică gestiune bancară audit - manual universitar audit public intern drept constituțional - manual universitar drept comparat analiză financiară reformă instituțională - instituții de credit riscuri bancare politică regională (U.E.) management strategic dezvoltare economică locală matematică aplicată - manual universitar sisteme de calcul birotică inflație politică de preț doctrine economice mercantilism piața asigurărilor asigurări de persoane comportamentul consumatorului - manual universitar regimul juridic al străinilor - România fapte juridice (drept civil) victimologie creanțe bugetare fonduri europene postaderare - România - 2007-2013 Phare (program de finanțare) organizare ocrotire persoană juridică filosofie contemporană acte administrative răspundere contravențională resurse balanță de verificare piață producție teritoriu - organizare administrativă lege penală metode management organizațional managementul conflictelor matematică aplicată - teste - manual universitar software economie digitală marketing internațional contabilitatea cheltuielilor gestiunea întreprinderii creanțe fiscale impozit pe venit engleză - manual universitar substantive stabilitate monetară corespondență de afaceri banca centrală riscuri turism rural dezvoltare durabilă resurse economice evaluare sistem de plăți (România) politică economică -- țări ale Uniunii Europene concurență - politici concurențiale politică industrială piața muncii resurse umane administrație publică bazele informaticii instituții publice (contabilitate) piață concurențială neoclasicism asigurări asigurări de bunuri asigurări de răspundere civilă pensii conflicte de jurisdicții drept civil mărturie judiciară funcție publică - funcționar public contabilitate publică reprezentări grafice comerţ științe sociale instrumente de cercetare persoană fizică percheziție
 
Modificare parolă