România. Legi

Autor: România. Legi
Lucrări: 1 lucrari in 38 publicatii in 1 limbi
Subiecte
coduri de legi drept penal titlu nou 2010 2009 procedură civilă drept fiscal - coduri - România - 2011 - comentarii şi adnotări sistem public de pensii - asigurări sociale jurisdicţia asigurărilor sociale - Normă din 20.03.2011 societăți comerciale norme metodologice O.U.G. nr. 194/2002 - regimul străinilor în România contabilitate - România - legislație funcționari publici titlu nou 2013 dreptul familiei regimuri matrimoniale taxe judiciare taxe de timbru taxe extrajudiciare de timbru drept comercial cod de procedură penală român infracțiuni taxa pe valoarea adăugată cod de procedură civilă -- proiect drept penal român - infracțiuni -- pedepse - legislație - România - coduri drept internațional privat - îndrumar notarial drept comercial - România - legislație legea societăților comerciale impozite și taxe impozite și taxe locale cooperare judiciară internațională economie Legea contabilității nr. 82/1991 societăţi comerciale - drept comercial legislaţie - drept comercial - România - 2009 cod civil - drept civil - România - coduri procedură civilă - coduri - România notar public faliment (legislație) drept comercial român cod penal România -- coduri cod fiscal român - jurisprudență circulație rutieră legislație rutieră documente juridice internaționale drept comercial - societăți comerciale - România - legislație Legea nr. 26/1990 - registrul comerțului Legea nr. 467/2006 urbanism management (administrație publică) 1912 carte românească 2013 faliment insolvență comercială drept agrar legislaţie cod fiscal român România (codul fiscal) executarea pedepselor învăţământ - legea nr. 1/2011 - România drept civil - coduri - România finanţe - venituri publice codul muncii - contractul individual de muncă - timpul de muncă - salarizarea - sănătatea şi securitatea în muncă - formarea profesională - contractele colective de muncă - răspunderea juridică - jurisdicţia muncii drept fiscalitate taxă pe valoarea adăugată taxe speciale regimul străinilor - România - legislație drept internațional contabilitate de gestiune statutul funcționarului public - România - legislație - jurisprudență Legea nr. 554/2004 jurisdicție administrativă procedura insolvenţei cod penal român proprietate imobiliară drept civil - arbitraj (drept) -- executare silită - procedură civilă -- coduri - România - legislație educaţie - învăţământ - România - legislaţie ontracte speciale - fideiusiune - îndrumar notarial fiscalitate - impozite - România - 2011 - cod fiscal accize legislaţie rutieră - România - coduri H.G. nr. 1.122/2007 - Strategia națională privind imigrația - 2007-2010 Legea nr. 217/2005 - Comitetul european de întreprindere coduri adnotate căsătorie insolvenţă cod de procedură penală pedepse coduri fiscalitate (România) impozit pe profit cod fiscal - România - coduri de legi taxe judiciare timbru (impozit) - România - legislaţie drept penal internațional reglementări contabile grupul de interes economic (GIE) construcţii civile - legislaţie legislaţie - construcţii - România - 2005 funcții publice contencios administrativ român fond vechi avocatură -- profesii legi speciale proprietate agricolă 2007 cod fiscal proces penal Legea nr. 84/2010 impozite locale legislație contabilă persoană fizică autorizată (PFA) - întreprinderi individuale și familiale Legea nr. 359/2004 - simplificarea formalităților amenajare teritorială cod penal             legi legislaţie legislația familiei procedura adopției cod comercial român drept funciar proprietate drept civil contracte speciale (drept civil) Ordinul ANAF nr. 2112/2010 cod fiscal român - 2009-2010 impozit pe venit taxe locale insolvență fuziune transfrontalieră perfecționare profesională - funcționari publici contencios administrativ - jurisprudenţă contencios administrativ -- jurisprudență - legislație cod rutier familie - drept - România
 
Modificare parolă